Verteenwoordigende leierskap

Verteenwoordigende leierskap

Raad van leerders

Hierdie raad bestaan uit 22 lede, drie uit elke graad van gr. 8 - 11, en dan hiermee saam die Matriekraad wat bestaan uit 10 gr. 12-leerders.  Hierdie lede word demokraties deur die leerders verkies en hulle neem deel aan  belangrike besluitnemingsprosesse en verteenwoordig so die leerders.

Die VRL dien as skakel tussen die leerders en die skool.  Hulle is verder verantwoordelik vir projekte om ʼn groter sosiale verantwoordelikheid by leerders te vestig.  Dit sluit die volgende in:  ʼn rookbewustheidsweek; terrein verfraaiing; spanbou aktiwiteite vir interskole.  Die geld wat gegenereer word, word aangewend in minder bevoorregte skole.  Uitreike na skole vir gestremdes word ook onderneem.

VRL Graad 9

GRAAD 9: 2019: Junior Stoltz, Hannes van Wyk, Ruben Joubert

VRL Graad 10

GRAAD 10: 2019: Gian Sevenster, Charl Cronje, Danie Spamer

VRL Graad 11

GRAAD 11: 2019: Isak Nel, Marco de Witt, Luhan Steyn

VRL Graad 12

GRAAD 12: 2019 JG Vlok, Eugene Snyders, Wilru Burger