Vakkeuses

Vakkeuses

GRAAD 8 - 9

Groep

Vak

1. Afrikaans Huistaal
2. English First Additional Language
3. Wiskunde
4. Natuurwetenskappe
5. Sosiale Wetenskappe
6. Kuns en Kultuur
7. Lewensoriëntering
8. Landbou
9. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

GRAAD 10-12

Kies een vak per groep.

Groep

Vak

1. Afrikaans Huistaal
2. English First Additional language
3. Lewensoriëntering
4.

Wiskunde

Wiskundige geletterdheid

5.

Rekeningkunde

Lewenswetenskappe

Landboubestuurspraktyke

6.

Fisiese Wetenskappe

Geografie

Besigheidstudies

7.

Landbouwetenskappe

Landboutegnologie