Nuus

Assessering - Kwartaal 2 2019

DATUM

DAG

DAG

GRAAD 12

GRAAD 11

GRAAD 10

GRAAD 9

GRAAD 8

10/4

Wo

1

 

Eng:  Prep Reading

 

 

 

11/4

Do

2

 

Eng:  Prep Reading

 

 

 

12/4

Vr

3

 

Eng:  Lit Test

 

 

 

15/4

Ma

4

Afr:  Voorb lees

Afr:  Voorb Toespraak

 

Afr:  Resensie

 

Wisk:  Toets

16/4

Di

5

Eng:  Prep Oral

Afr:  Voorb lees

Afr:  Voorb Toespraak

 

Rek:  Toets

Afr:  Mond

17/4

Wo

6

Eng:  Prep Oral

Afr:  Voorb lees

Afr:  Voorb Toespraak

Rek:  Toets

Lew W:  Prakties

Wisk:  Toets

Wisk:  Tut

SK:  Monoloog

Afr:  Mond

18/4

Do

7

TUISNAWEEK – GEEN ASSESSERINGS NA 1STE POUSE

Eng:  Lit Test

FW:  Toets

FW:  Toets

 

Afr:  Mond

19/4

Vr

P A A S N A W E E K

22/4

Ma

23/4

Di

8

G E E N   T O E T S E

FW:  Prakties voorberei

FW:  Prakties voorberei

Landb Wet:  Taak

FW:  Prakties

 

 

24/4

Wo

9

LBP:  Toets

Rek:  Toets

Lew W:  Toets

 

 

Wisk:  Tut

Tegn:  Toets

25/4

Do

1

FW:  Toets

 

Wisk:  Toets

Afr:  Onvoorb Mond

 

26/4

Vr

2

WG:  Toets

Wisk:  Toets

Wisk:  Toets

LBP:  Toets

Rek:  Toets

Afr:  Onvoorb Mond

Eng:  Listening Test

29/4

Ma

3

Rek:  Taak in

Landb Wet:  Toets

Landb Wet:  Toets

LBP:  Toets

Eng: Essay

 

30/4

Di

4

 LO:  Taak

 

Eng:  Lit Test

Afr:  Onvoorb Mond

Eng: Essay

Wisk:  Ondersoek

1/5

Wo

W E R K E R S D A G

2/5

Do

5

O/19 A-rugbyspan Wildeklawer

Afr:  Onvoorb Mond

Rek:  Toets

NW:  Toets

FW:  Prakties

FW:  Prakties

WG:  Taak in klas

3/5

Vr

6

O/19 A-rugbyspan Wildeklawer

FW:  Toets

Eng:  Prep Reading

SK:  Taak

Gesk:  Toets

FW:  Toets

WG:  Taak in klas

FW:  Toets

 

6/5

Ma

7

 

BS:  Opdrag

Eng:  Prep Reading

Lew W:  Toets

Eng:  Letter

Tegn:  Toets

Eng:  Essay

7/5

Di

8

FW:  Prakties

BS:  Opdrag

 

Afr:  Letterk Toets

NW & Biol:  Toets

Eng:  Essay

8/5

Wo

V E R K I E S I N G S D A G

9/5

Do

1

Afr:  Letterk Toets

Geo:  Kaartwerk

Afr:  Letterk Toets

FW:  Prakties

BS:  Opdrag

NW:  Taak in klas

Eng:  Directions

10/5

Vr

2

Geo:  Kaartwerk

Geo:  Kaaartwerk

LBP:  Taak in

WG:  Toets

Wisk:  Toets

Teg:  Taak

 

13/5

Ma

3

Lew Wet:  Prakties

Landb Wet:      Taak in

LBP:  Taak in

Landb Wet:      Taak in

WG:  Opdrag

LBP:  Taak in

Rek:  Taak inhandig

Eng:  Prep Oral

 

 

14/5

Di

4

Wisk:  Toets

Wisk:  Toets

 

Eng:  Prep Oral

Gesk:  Brongeb Opdrag

Wisk:  Toets

 

15/5

Wo

5

Eng:  Prep Reading

 

Geo:  Kaartwerk

Lew W:  Prakties

Wisk:  Toets

Geo:  Kaartwerk opdrag

Rek:  Opdrag

Tegn:  Taak

16/5

Do

6

Eng:  Prep Reading

Rek:  Taak

Lew W:  Toets

Geo:  Kaartwerk

EBW:  Data Respons

Geo:  Klasopdrag

17/5

Vr

7

TUISNAWEEK – GEEN ASSESSERINGS NA 1STE POUSE

 

 

 

 

 

20/5 – 24/5

G E E N   A S S E S S E R I N G S

27/5 – 14/6

E   K  S  A  M  E  N