Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 33 VAN 2017

EKSAMEN

Baie sterkte aan al ons seuns vir die komende eksamen.  Dit is van uiterste belang dat elkeen sy beste sal lewer in belang van sy toekoms.  Vir die graad 11-leerlinge is hierdie eksamen se uitslag deurslaggewend, aangesien hierdie rapport gebruik word vir aansoeke vir universiteits- en koshuistoelating.  (Sien verlede week se omsendbrief vir vakveranderings vir Gr 11.)

Ouers moet asb ook kennis neem dat elke kind elke dag skool moet bywoon soos deur die Onderwysdepartement vereis.  Ons kinders maak op Vrydag 24 November om 11:30 klaar met die eksamen.  

Ons doen ‘n beroep op elkeen se samewerking vir hierdie laaste skof van die skooljaar.

                                                                                                                                         Cobus van Coller

NOVEMBER EKSAMENROOSTER

Ouers en leerders moet asb. daarop let dat die skool tydens die eksamen om 08:00 begin en om 13:00 uitkom.  Tydens die middag sal daar ‘n studie-uur wees van 14:00 -15:00 en normale studietye in die aand.  Ons vra dat u asb. geen afsprake tydens hierdie tye vir die leerders maak nie.  Sterkte vir die laaste eksamen van die jaar!                                                                                           Cobus van Coller

INHANDIGING VAN HANDBOEKE

Vakonderwysers sal self met leerders reël vir die inhandiging van handboeke. 

Indien ʼn leerder ʼn boek verloor het, of hy kan nie ʼn boek ingee nie, moet hy R100 by die finanskantoor inbetaal.  Sy kwitansie sal hy dan inhandig i.p.v. sy boek.                                                Malcolm Harris

GRAAD 9 VAKKEUSEVORMS

Alle graad 9-vakkeusevorms moet asseblief in gehandig word voor/op Maandag 13 November.

                                                                                                                                          Marilize Jordaan

BELANGRIKE INLIGTING TEN OPSIGTE VAN VAKVERANDERINGS

Neem asseblief kennis van die volgende veranderinge ten opsigte van vakveranderings vir gr 10 – gr 12.

Vakverandering in graad 10

  • ‘n Leerder mag hoogstens twee vakke in graad 10 verander.
  • Die sluitingsdatum vir versoeke van ouers aan skole vir vakveranderings is voor die einde van die tweede kwartaal.

Vakverandering in graad 11

  • ‘n Leerder mag hoogstens twee vakke in graad 11 verander.
  • Die sluitingsdatum vir versoeke van ouers aan skole vir vakveranderings is voor die einde van die eerste kwartaal.
  • In buitengewone gevalle kan ‘n leerder een addisionele vak in graad 11 verander nadat sy eindeksamenpunt vir graad 11 bekend gemaak is. Hierdie vakverandering moet voor 6 Desember van die graad 11 jaar gedoen word. 
  • Geen vakverandering word in die graad 12-jaar toegelaat word nie.        Cobus van Coller

LEERDERS WAT SKOOL AAN EINDE VAN 2017 VERLAAT

Indien u seun die skool aan die einde van die jaar verlaat, moet u ons asseblief per e-pos laat weet sodat ons die getalle vir volgende jaar kan finaliseer.  Indien u seun weggaan, maak hy weer plek vir ‘n ander seun wat bitter graag in Boland Landbou wil wees.  Ons wil graag seker maak dat ons beplanning vir 2018 reg is.  E-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor/op 8 November 2017.                                                                      Ben Greyling

SPORT : KRIEKET

KRIEKETUITSLAE:  31 OKT – 4 NOV 2017

SPAN

OPPONENT

PRESTASIE HLB

PRESTASIE OPPONENT

INDIVIDUELE PRESTASIE

FINALE UITSLAG

O/15A

Stellenberg

20 Beurte

30 Okt 2017

91/1

90/8

Isak Nel 3/9

Christiaan du Toit 41

Boland wen met 9 paaltjies

O/14A

Paarl Gim

40 Beurte

31 Okt 2017

206/5

212/5

Jurian van Santen 2/34

Danie Spamer 49

Boland verloor met 6 lopies

O/14B

Paarl Gim O/14C

20 Beurte

31 Okt 2017

91/3

90/8

Leerco Booi 3/22

Nardus Schoeman 22

Boland wen met 7 paaltjies

UK RUGBYTOER 2019

Op Vrydag 27 Oktober het ons ‘n vergadering gehou met die huidige graad 8, 9 en 10-ouers.  Daar is besluit dat ons O/19A- en O/16A-rugbyspanne in April 2019 na Skotland, Wallis en Engeland sal toer.  Hier volg meer besonderhede:

Agtergrond

Boland Landbouskool wil graag elke vier jaar ons seuns die geleentheid gee om oorsee te toer en teen oorsese skole rugby te speel.  Ons het in 2006 in Engeland en Wallis getoer en wil dit weer in 2019 doen.

Toerprogram

Ons vertrek op Dinsdag 9 April en keer op Sondag 21 April 2019 terug.  Ons vlieg vanaf Kaapstad na Edinburgh in Skotland en sal drie nagte in Edinburgh wees.  Ons speel ook hier ons eerste wedstryd.  In Edinburgh besoek ons Skotland se rugbystadion Murrayfield en St Andrews.  Vanaf Edinburgh gaan ons na Manchester vir twee nagte.  Hier speel ons ons tweede wedstryd van die toer en besoek ons ook Old Trafford, Manchester United se sokkerstadion.  Ons gaan ook ‘n Aviva Premiership rugbywedstryd kyk van die Sale Sharks.  Vanaf Manchester vertrek ons na Cardiff in Wallis vir twee nagte.  Hier speel ons ons derde en laaste wedstryd van die toer.  Ons besoek onder andere Wallis se rugbystadion, die Principality.  Vanaf Cardiff gaan ons na Bath vir een nag en ons sluit die toer af met drie nagte in Londen.

Toerkostes

Ons het drie maatskappye genader om vir ons kwotasies te gee.  Al drie se pryse is baie dieselfde.  Ons het besluit om vir hierdie toer van Team Sports Travel gebruik te maak.  Die koste beloop ongeveer R40 000 per persoon.  Dit sluit die volgende in:  Vliegtuigkaartjie plus lughawebelasting, vervoer in ‘n luukse bus, alle ekskursies, ontbyt en aandetes, visums, ‘n rugsak en ‘n toer toksak wat groot genoeg is vir al jou bagasie.

Toergroep

Ons neem 23 O/19A-rugbyspelers en 22 O/16A-rugbyspelers plus enige drie O/19-seuns wat graag op die toer wil gaan, maar wat nie noodwendig enige speelkans gaan kry nie.  Die spanne word gekies na afloop van ‘n proefwedstryd wat gehou sal word aan die einde van Augustus 2018.

Betaling vir toer

Ouers kan reeds begin om te betaal vir die toer.  Ons stel voor dat u elke 3 maande tussen R3 000 en R5 000 in die skool se rekening inbetaal.  Dit sal veroorsaak dat u nie in Februarie 2018 die volle bedrag moet betaal nie.  U kan einde November 2017 die eerste bedrag oorbetaal.  Meld asseblief u seun se naam en UK Toer as verwysing.  Indien u seun Augustus 2018 nie vir die span gekies word nie, sal die geld wat u tot op daardie stadium betaal het, aan u terugbetaal word.

Ouer/Ondersteunders Toer

Teams Sports Travel gaan vir die ouers ‘n toerprogram uitwerk.  Die ouers gaan heeltemal apart van die seuns wees.  Die ouers gaan op ‘n aparte bus as die seuns ry en ook van ander verblyf as die seuns gebruik maak.  U gaan ook vir Team Sports Travel self betaal vir u toer.  Indien daar ouers is wat belangstel, e-pos asseblief vir Oloff Bergh by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C J FOURIE

SKOOLHOOF

2017-11-03