Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 34 VAN 2017

DANKIE

Baie dankie dat ons hierdie jaar weer saam kon leer en leef om te lei en ons moet nooit ophou nie – ook nie gedurende die vakansie nie!

Dankie aan elke ouer wat so baie opoffer vir hul kind – dit is ʼn belegging wat nooit na waarde geskat kan word nie.

Ons kinders het vanjaar ook goed presteer op akademiese gebied.  Baie geluk aan elkeen wat volgens sy vermoë presteer het.  Dit bly van uiterste belang dat kinders nie akademiese agterstande opbou, wat later tot groot frustrasie in die wêreld van werk kan lei nie.

Graag wens ek almal van die Bolandfamilie ʼn baie aangename vakansie- en rustyd toe.  Mag dit ʼn tyd wees waartydens gesinsbande opnuut versterk word en verhoudinge bevestig word.  Mag Kersfees ʼn ware Christusfees wees waartydens ons Sy liefde vir ons ook sal uitleef na ons medemens.

PERSONEEL

Ons groet Mnr Danie Nel wat ons hierdie jaar gehelp het met die aanbieding van EBW en Besigheidstudies.  Ons beste wense vergesel hom en ons wens hom 'n aangename rustyd toe.  Mnr Hein Jordaan is in sy plek aangestel.

Mnr Ben Greyling beëindig sy dienste aan ons skool die einde van die jaar na 16 jaar as Koshuissuperintendent en die hoof Sportorganiseerder.  Hy het sy vele talente met oorgawe tot voordeel van ons skool aangewend.  Om vir hierdie tydperk om te sien na die wel en wee van soveel seuns, is 'n uitdagende en uitputtende taak en ons dank en eer hom daarvoor.  Ook so vir die leidende rol wat hy gespeel het in die bevordering van sport in ons skool.  Ons beste wense vergesel hom.  Mnr Johan Moolman is aangestel as die nuwe Koshuissuperintendent vanaf 1 Januarie 2018 en ons wens hom alles van die beste toe.

RAPPORTE

Alle rapporte word op 4 Desember 2017 per e-pos gestuur aan beide ouers soos op ons databasis geregistreer .                                                                                                                    Cobus van Coller

KWARTAALPROGRAM

Die skool begin volgende jaar op 17 Januarie 2018 om 07:30.  Die finanskantoor is reeds vanaf Donderdag 11 Januarie om 11:00 oop.  Die kwartaalprogram word hierby aangeheg.                                                                                                                                         Cobus van Coller

VOORKOMS

Aan die begin van elke kwartaal of nuwe skooljaar, sal die leerders se hare nagegaan word. Indien enige leerder se hare nie volgens die beleid van die skool is nie, sal die leerder dit dieselfde dag, volgens die beleid van die skool, moet sny.                                                                                       Johan Moolman

AKADEMIESE GALA-AAND

Die jaarlikse akademiese gala-aand vind plaas op Woensdag 24 Januarie 2018.  Die betrokke leerders en hulle ouers sal 'n uitnodiging per e-pos ontvang.                                                       Marlette van Wyk

OPEDAG 29 JANUARIE 2018

Ons jaarlikse opedag vind op bogenoemde datum vanaf 17:00 plaas.  Ons nooi almal wat belangstel om ons skool in 2019 by te woon, uit na hierdie geleentheid.  Ons versoek ons ouers en leerlinge om hierdie geleentheid aan enige potensiële leerlinge bekend te stel.  Gr 6-leerlinge is ook welkom om hierdie geleentheid by te woon.                                                                               Johan van der Merwe

KOMMUNIKASIE

Ons kommunikasie met u as ouers is vir ons baie belangrik.  Dit is dus belangrik dat u e-posadres by ons korrek is.  Indien u nie weekliks die Omsendbrief ontvang nie beteken dit ons het nie u korrekte e-posadres nie.  Verder plaas ons alle nuus en inligting op die webtuiste, Communicator

(www.school-communicator.com/bb  en/of Facebook.  https://www.facebook.com/bolandlandbouskool/?ref=aymt_homepage_panel).

Indien u nie toegang het nie, kontak my asseblief – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                     Irma Greyling

KRIEKET

Die o.19A-krieketspan neem vanaf 8 – 12 Januarie deel aan die Kaapse Skole Krieketweek.  Ons speel 5 wedstryde by Boland Landbou teen top krieketskole regoor SA.  Ons speel teen Noordheuwel, Northcliff, Waterkloof, Pretoria Boys’ High en Noord-Kaap. Baie sterkte aan ons krieketspelers.

                                                                                                                                                  Oloff Bergh

ATLETIEK

Baie dankie aan al die atlete wat hard oefen om 'n verskil vir Boland Landbou te maak.  Die afrigters sal dit waardeer as u as ouer aanhou om u kind te motiveer om die hele vakansie te oefen.  Oefenprogramme is beskikbaar gestel in al die items en as die atlete daarby hou, sal hul die vrugte pluk.

Enige ouers wat bereid is om as beamptes by die Kleure-atletiekbyeenkoms van 19 Januarie op te tree, moet asseblief ʼn sms aan Marnitz Jacobs (074 283 0881) stuur en aandui by watter item u graag sal wil werk.                                                                                                                                  Marnitz Jacobs

OLD MUTUAL INSURE AGRI FEESPAKKETTE

Die OM Agrifees is ons enigste fondsinsameling van die jaar en daarom verwag ons van elke leerling om groot moeite te doen om soveel as moontlik kaartjies te verkoop.  Ons maak staat op elkeen se samewerking.

  1. Uitdeel

1.1  Elke leerling het geteken vir die boekie(s) wat hy ontvang het.  Hy is dus verantwoordelik vir die inbetaling van R300 per boekie.  Die gr 8’s sal teken op die 1ste skooldag.

1.2  Geen leerling mag sy boekie oordra aan ʼn ander leerling nie.

1.3  Indien ʼn leerling sy boekie verloor, is hy verantwoordelik vir die volle bedrag van R400.

  1. Invordering

2.1  Die finanskantoor het versoek dat soveel as moontlik inbetalings elektronies in die skool se bankrekeing gedoen word: ABSA Rekeningnr 400 390 304 Verwysing: naam/lootjies.  Ons weet dit is nie altyd moontlik nie, daarom kan kontant by die klasonderwysers inbetaal word.  Dit sal baie waardeer word en baie dankie daarvoor.

2.2  Alle inbetalings moet voor 09:00 op Donderdag 8 Maart gedoen word.  Dit is ‘n week voor die OM Agrifees, wat op 16 en 17 Maart plaasvind.

2.3  Daar word van elke leerling verwag om sy hele boekie te verkoop - R300 vir die skool en R100 vir homself.                                                                                                                    Marlette van Wyk

 

C J FOURIE

SKOOLHOOF

2017-12-04