Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 2 VAN 2018

EKSAMENKONSESSIES (EKSTRA TYD, VOORLESERS, ens): GRAAD 8 - 12

Die WKOD het ‘n baie strenger keuringsproses in plek gestel vir die toestaan van akkommodasies vanaf 2016.  Indien u seun in die verlede gekwalifiseer het vir ‘n konsessie, beteken dit nie dat hy dit weer in 2018 sal kry nie. Alle aansoeke moet dus hernu word en deur die skool en WKOD goedgekeur word.  Die sluitingsdatum vir aansoeke om eksamenkonsessies, soos bv. ekstra tyd, voorlesers, amanuensis, ens. vir graad 8 tot 12 moet by die skool ingehandig word voor/op 23 Februarie 2018.

Let asb. daarop dat die skool slegs hierdie konsessies kan toestaan tydens amptelike eksamens, d.w.s. tydens die Junie- of Novembereksamens.

Prosedure vir aansoek om ʼn konsessie

Om aansoek te doen om toegewings, moet 'n uitvoerige professionele verslag van 'n mediese dokter, paramedikus of sielkundige, asook ander ondersteunende bewyse (toetsuitslae, eksamenuitslae, ens.) die toepaslike aansoekvorm vergesel.

Aansoekvorms is by my beskikbaar.  Kontak my gerus indien u enige verdere navrae het – e-pos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                                                                    Cobus van Coller

VAKVERANDERINGE

Volgens die regulasies van die onderwysdepartement mag graad 10 - 11-leerlinge ‘n maksimum van twee vakke verander in hul huidige jaar. Die sluitingsdatum vir graad 11 is 31 Maart en vir graad 10 is dit 30 Junie 2018.                                                                                                                                            Cobus van Coller

OPEDAG 29 JANUARIE 2018

Ons jaarlikse opedag vind op bogenoemde datum vanaf 17:00 plaas.  Ons nooi almal wat belangstel om ons skool in 2019 by te woon, uit na hierdie geleentheid.  Ons versoek ons ouers en leerlinge om hierdie geleentheid aan enige potensiële leerlinge bekend te stel.                                                                                  Ronel Bernardo

OORTREK VAN HANDBOEKE EN SKRYFBOEKE

Die sperdatum vir bogenoemde is Maandag 29 Januarie (na die uitnaweek).  Ons vra asseblief almal se samewerking sodat alle boeke oorgetrek sal wees.  Handboeke moet met plastiek oorgetrek word.  Oefeningboeke moet volgens voorskrifte van elke spesifieke onderwyser wees.  Baie dankie.

                                                                                                                                               Malcolm Harris

AFWESIGHEIDSREëLINGS

Ek wil asseblief net alle onduidelikheid uit die weg ruim in verband met die uitneem van seuns.

Indien u u seun Sondagaand of Maandagoggend hier aflaai, plaas u hom in ons sorg.

 1. U self kan hom namiddae kom haal indien dit dringend is. Stuur net vir my ʼn sms.  Seuns mag nie sportverpligtinge misloop nie.  Hy moet asseblief betyds terug wees vir aandete.
 1. Indien u seun siek is, kan u my kontak of u kan hom kom haal as u dit sou verkies. Laat weet asseblief net per sms vir my.
 1. Indien enige nabye familie verjaar, laat ek gewoonlik ook toe dat die seuns mag uitgaan. Ek wil ʼn beroep op u doen dat u in so ʼn geval u seun voor 21:30 terugbesorg.  U moet asseblief vroegtydig vir my per sms in kennis stel.  Die enigste voorwaarde is dat sy huiswerk gedoen moet wees vir die volgende dag.  Geen verskonings nie!
 1. Geen ander leerder word toegelaat om saam met u te ry alvorens die betrokke seun se ouers vir my toestemming gegee het dat hy saam met u mag ry nie.

U sal verstaan dat dit oor kontrole gaan en ek gaan baie streng optree teenoor die seuns indien die reëls nie nagekom word nie.  Hulle is by vele geleenthede hieroor ingelig en weet dus ook hoe dit werk.

Die reëls is daar omdat ek glo u ook sal verkies dat u ten alle tye weet waar u seun is.               Johan Moolman

TOESTEMMING OM SOGGENS IN DIE KOSHUIS TE BLY

GEEN seun mag soggens in die koshuis bly as hy nie persoonlik by my toestemming gekry het nie.  Indien ek nie beskikbaar is nie, sal die onderwyser aan diens toestemming gee.  Dit gebeur toenemend dat seuns skool “bunk” en dan voorgee dat hulle siek is.  Sorg asseblief dat u dit ook met u seun kommunikeer, anders sal hy ongelukkig gestraf word vir afwesigheid sonder rede.                                                                                 Johan Moolman

TOEGANGSROETE

Ek wil weer almal herinner dat die pad om die Junior koshuis slegs vir eenrigting verkeer is.  U kan dus nie by die eerste pad (langs die superintendentwoning) indraai nie.

Dit is ook baie duidelik onder al die seuns se aandag gebring dat geen leerder op die skoolterrein mag bestuur nie.  As u hom wil laat ry, kan hy so maak tot voor die wit hekke – nie verder nie.                       Johan Moolman

JOHAN MOOLMAN/LEN CONRADIE

Indien u enige van ons kontak per sms of whatsapp, moet u asseblief u naam bysit.  Ons het nie almal se name en nommers op ons fone nie.  Sms’e enige tyd.  Vir enige noodgeval (ernstige siekte, ens) bel my enige tyd of kontak die skool.                                                                                                                   Johan Moolman

BOLAND LANDBOU ONDERSTEUNERSBOND (BLOB)

 1. BLOB se Algemene Jaarvergadering vind plaas op 1 Maart 2018 om 18:30 in die BLOB Klubhuis. Ons nooi alle oudstudente, nuwe ouers en ondersteuners om hierdie vergadering by te woon.  Na afloop van die vergadering sal daar iets te ete wees.
 1. Tydens die skool se kermis in Maart sal daar Boland Landbou Ondersteunersklere in BLOB se Klubhuis te koop wees.
 1. Indien daar ouers is wat belangstel om aan te sluit by BLOB kan hul vir Lizette Molnar kontak by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      Lizette Molnar

KATEGESE 2018

Die Katagese vir Graad 8 -11 gaan eerskomende Maandagaand (29 Januarie 2018) begin.  Dit sal van 18:10 - 18:50 weekliks op ‘n Maandag plaasvind.  Die Katagese is 'n diens wat deur die plaaslike NG Kerk aan ons leerders wat van ver af kom, gebied word.  Dus is die katagese vir die leerders wat nie op naweke die geleentheid het om by hul tuisgemeentes katagese by te woon nie.

Kontak my gerus vir enige navrae.  Toit Wessels 084 240 2916

OLD MUTUAL INSURE AGRI FEESPAKKETTE

Die OM Agrifees is ons enigste fondsinsameling van die jaar en daarom verwag ons van elke leerling om groot moeite te doen om soveel as moontlik kaartjies te verkoop.  Ons maak staat op elkeen se samewerking.

 1. Uitdeel

1.1   Elke leerling het geteken vir die boekie(s) wat hy ontvang het.  Hy is dus verantwoordelik vir die inbetaling van R300 per boekie.  Die gr 8’s het hulle boekies op die 1ste skooldag ontvang.

1.2   Geen leerling mag sy boekie oordra aan ʼn ander leerling nie.

1.3   Indien ʼn leerling sy boekie verloor, is hy verantwoordelik vir die volle bedrag van R400.

 1. Invordering

2.1   Die finanskantoor het versoek dat soveel as moontlik inbetalings elektronies in die skool se bankrekeing gedoen word: ABSA Rekeningnr 400 390 304 Verwysing: naam/lootjies.  Ons weet dit is nie altyd moontlik nie, daarom kan kontant by die klasonderwysers inbetaal word.  Dit sal baie waardeer word en baie dankie daarvoor.

2.2   Alle inbetalings moet voor 09:00 op Donderdag 8 Maart gedoen word.  Dit is ‘n week voor die OM Agrifees, wat op 16 en 17 Maart plaasvind.

2.3   Daar word van elke leerling verwag om sy hele boekie te verkoop - R300 vir die skool en R100 vir homself.                                                                                                                                           Marlette van Wyk

SOMER-INTERSKOLE 2018

Die jaarlikse Somer-Interskole vind vanjaar by Oakdale vanaf Donderdag 1 tot Saterdag 3 Februarie 2018 plaas.

TENNIS

Woensdag 31 Januarie

14:00

Bus vertrek vanaf die skool na Stilbaai.

Donderdag 1 Februarie

09:00

Ontbyt by die Wimpy in Riversdal.

Opwarming

 

13:00

o.19-wedstryde begin op die Oakdalebane.

 

13:00

o.15-wedstryde begin op die dorp se bane.

Die tennisspelers slaap die Woensdag en Donderdagaand by die Botterkloof-vakansieoord in Stilbaai.

Vrydag 2 Februarie

08:00

Ontbyt by Botterkloof.

 

09:00

Vertrek na Oakdale.

 

 

Middagete by Oakdale.

Die tennisspelers kan die aand slaap in Oakdale se koshuis of saam met hulle ouers.

KRIEKET

Donderdag 1 Februarie

14:00

0.19A en o.15A-spanne vertrek na Stilbaai vanaf die skool.

Die krieketspelers slaap die aand by die Botterkloof-vakansieoord.

Vrydag 2 Februarie

07:30

Ontbyt by die Wimpy op Riversdal.

Die ander krieketspanne vertrek na Riversdal.

 

09:30

o.19A-wedstryd begin by Oakdale. 50 beurte.

 

10:30

o.15A-wedstryd begin by Riverville in Riversdal.  45 beurte.

 

12:30

o.19B-wedstryd begin by Oakdale. 30 beurte.

o.19C-wedstryd begin by Oakdale. 20 beurte.  Seuns speel in tekkies.  Geen spykerskoene.

o.14A-wedstryd begin by Albertinia.  30 beurte.

o.15B-wedstryd begin by Hoërskool Langenhoven.

20 beurte.  Seuns speel in tekkies.

 

17:30

Aandete in die koshuis.

Die krieketspelers kan vanaand by hulle ouers bly of in Oakdale se koshuis.

ATLETIEK

Vrydag 2 Februarie

07:30

Atlete vertrek vanaf die skool na Riversdal (kan ook met eie vervoer ry).

 

 

Middagete by Oakdale.

 

17:30

Aandete in die koshuis by Oakdale.

Atlete slaap in koshuis (wat nie by ouers bly nie).

Saterdag 3 Februarie

06:30

Ontbyt slegs vir die stappers.

 

07:00

Stap

Ontbyt vir alle atlete en personeel wat in die koshuis bly.

 

08:00

Byeenkoms begin

 

13:30

Busse vertrek terug na Boland Landbou.

 

 

Kospakkies word voorsien.

LW:             1.  Almal wat oorslaap in Oakdale se koshuis moet slaapsakke en kussings saamneem.

 1. Atlete mag by hulle ouers slaap.
 2. INTERSKOLE KOSHUISVERBLYF:  Leerders wat nie aan interskolesporte deelneem en

                        interskole naweek in die koshuis bly sal as toeskouers na Riversdal gaan.

 1. ALMAL, BEHALWE DIE STAPPERS MOET OM 07:30 BY DIE BAAN WEES.

     STAPPERS MOET OM 06:20 BY DIE BAAN WEES.

ALGEMEEN

 • Seuns wat nie deelneem aan die Interskole nie, kan vanaf Donderdag 1 Februarie na afloop van die skool-

       dag huis toe gaan.  Ons wil egter graag soveel as moontlik seuns van Boland Landbou by die Interskole hê.

                                                                                                                                                     Oloff Bergh

SPORT

ATLETIEK

Die Maroenspan het ons kleurebyeenkoms op Vrydag 19 Januarie gewen.  Die swartspan het die sangbeker gewen.  Baie geluk aan Marais Schutte en Danie Zeeman (swartspan se dirigente).

Op die dag het uitstekende atletiek plaas gevind.  Juanu Olivier het ‘n nuwe rekord opgestel in seuns 0/17 hammergooi met ‘n afstand van 55,51m, Angelo Daniels het ‘n rekord op ‘n 200m seuns o/14 van 24,40 en laastens maar nie die minste het Stefan du Preez die 0/14 hoogspringrekord gebreek met ‘n hoogte van 1,62m.  Daar het baie atlete op die dag baie goeie uitslae behaal en ons sê vir die seuns baie geluk en wens die atletiekspan wat gekies is om Boland Landbou te verteenwoordig by Interskole Atletiek 2018 sterkte toe.  Graad 8’s dit is julle eerste een, gaan uit en gee jou beste.  Graad 12’s dit is jou laaste Atletiek Interskole, gaan uit en gee jou alles.                                 Marnitz Jacobs

KRIEKET

Die volledige uitslae is aangeheg.

KRIEKETUITSLAE:    –  JANUARIE 2018

SPAN

OPPONENT

PRESTASIE HLB

PRESTASIE OPPONENT

INDIVIDUELE PRESTASIE

FINALE UITSLAG

o/19A

Paul Roos

50 beurte

20 Jan 2018

255/6

254/4

Gavin Mills 71*

Wimpie du toit 1/26

Boland wen met 4 paaltjies

o/15A

Paul Roos

50 beurte

20 Jan 2018

92/10

264/3

Tristan Laurent 21

Schalk van Schalkwyk 1/37

Boland verloor met 172 lopies

o/19B

Parel Vallei

 

24 Jan 2018

61/2

60/7

Armand Kruger 24*

Boland wen met 8 paaltjies

o/14A

Argentynse Toerspan

50 beurte

25 Jan 2018

169/7

35/10

Jaco Engelbrecht 76

Rohan Bezuidenhout 2/3

Boland wen met 135 lopies

o/14B

Argentynse Toerspan

20 beurte

25 Jan 2018

130

66/10

Francois Hesse 36

Sebastiaan Swart 20

Jean van Reenen 3 paaltjies

Sebastiaan Swart 4 paaltjies

Boloand wen met 63 lopies

 

C J FOURIE

SKOOLHOOF

2018-01-26