Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 32 VAN 2018

EKSAMEN

Baie sterkte aan al ons seuns vir die komende eksamen.  Dit is van uiterste belang dat elkeen sy beste sal lewer in belang van sy toekoms.  Vir die graad 11-leerlinge is hierdie eksamen se uitslag deurslaggewend, aangesien hierdie rapport gebruik word vir aansoeke vir universiteits- en koshuistoelating.

Ouers moet asb ook kennis neem dat elke kind elke dag skool moet bywoon soos deur die Onderwysdepartement vereis.  Ons kinders maak op Vrydag 23 November om 12:00 klaar met die eksamen.

Ons doen ‘n beroep op elkeen se samewerking vir hierdie laaste skof van die skooljaar.

                                                                                                                                    Cobus van Coller

NOVEMBER EKSAMENROOSTER

Ouers en leerders moet asb. daarop let dat die skool tydens die eksamen om 08:00 begin en om 13:00 uitkom.  Tydens die middag sal daar ‘n studie-uur wees van 14:00 -15:00 en normale studietye in die aand.  Ons vra dat u asb. geen afsprake tydens hierdie tye vir die leerders maak nie.  Sterkte vir die laaste eksamen van die jaar!                                                                          Cobus van Coller

INHANDIGING VAN HANDBOEKE

Vakonderwysers sal self met leerders reël vir die inhandiging van handboeke. 

Indien ʼn leerder ʼn boek verloor het, of hy kan nie ʼn boek ingee nie, moet hy R100 by die finanskantoor inbetaal.  Hy moet dan sy kwitansie i.p.v. sy boek inhandig.                                         Malcolm Harris

BELANGRIKE INLIGTING TEN OPSIGTE VAN VAKVERANDERINGS

Neem asseblief kennis van die volgende inligting ten opsigte van vakveranderings vir gr 10 – gr 12.

Vakverandering in graad 10

  • ‘n Leerder mag hoogstens twee vakke in graad 10 verander.
  • Die sluitingsdatum vir versoeke van ouers aan skole vir vakveranderings is 30 Junie.

Vakverandering in graad 11

  • ‘n Leerder mag hoogstens twee vakke in graad 11 verander.
  • Die sluitingsdatum vir versoeke van ouers aan skole vir vakveranderings is 15 Maart.
  • In buitengewone gevalle kan ‘n leerder een addisionele vak in graad 11, vir gr 12 verander nadat sy eindeksamenpunt vir graad 11 bekend gemaak is. Hierdie vakverandering moet voor 12 Desember van die graad 11-jaar gedoen word. 
  • Geen vakverandering word vanaf 2019 in die graad 12-jaar toegelaat word nie.

                                                                                                                                    Cobus van Coller

LEERDERS WAT SKOOL AAN EINDE VAN 2018 VERLAAT

Indien u seun die skool aan die einde van die jaar verlaat, moet u ons asseblief per e-pos laat weet sodat ons die getalle vir volgende jaar kan finaliseer.  Indien u seun weggaan, maak hy weer plek vir ‘n ander seun wat bitter graag in Boland Landbou wil wees.  Ons wil graag seker maak dat ons beplanning vir 2019 reg is.  E-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FINANSIES

Op ʼn ouervergadering gehou op Vrydag 2 November, is die volgende bedrae vir 2019 goedgekeur.

VOORGESTELDE BEDRAE:

Indien betaling by wyse van paaiemente plaasvind, is die bedrae as volg:

 

Skoolfonds

Losiesgelde

GRAAD 8

10 maandelikse paaiemente

(Feb - Nov)  

 

R27 555 ÷ 10

R 2 755,50 per maand

 

R32 160 – R2 000 ÷ 10

R3 016 per maand

3 kwartaallikse paaiemente

(Feb, Mei, Aug)

R27 555 ÷ 3

R9 185

R32 160 – R2 000 ÷ 3

R10 054

Jaarliks

(voor/op 2 Feb)

R27 555 – R1 000

R26 555

R32 160 – R2 000– R1 000 = R29 160

GRAAD 9-12

10 maandelikse paaiemente

(Feb - Nov)  

 

R27 555 ÷ 10

R 2 755,50 per maand

 

R32 160 ÷ 10

R3 216 per maand

3 kwartaallikse paaiemente

(Feb, Mei, Aug)

R27 555 ÷ 3

R9 185

R32 160 ÷ 3

R10 720

Jaarliks

(voor/op 2 Feb)

R27 555 – R1 000

R26 555

R32 160 – R1 000 = R31 160

Uitstaande rekeninge vir 2018 sal weer binne die volgende week aan u ge-epos word.  Ons versoek u om dit asseblief te vereffen voor of op 23 November wanneer dit die kinders se laaste skooldag is.  Ons maak staat op u vriendelike samewerking.  U is welkom om die skool te kontak indien u volgens wet vir kwytskelding in 2019 kwalifiseer.

SPORT

TENNIS

SPAN

OPPONENT

UITSLAG

PRESTASIE

o.15B

Gimnasium

29 Oktober

0 – 6 verloor

 

o.15C

Gimnasium

29 Oktober

3 – 3 gelykop

Jandré Serdyn wat sy enkels gewen het.

Jacobus van Niekerk en Jandré Serdyn wat hul dubbels gewen het.

o.19A

Gimnasium

29 Oktober

2 – 4 verloor

Baie geluk aan Freddie Pyper en Hannes de Villiers wat hulle enkels gewen het.  Hannes de Villiers en en Philip Liebetrau het ook hul dubbels gewen.

 

C J FOURIE

SKOOLHOOF

2018-11-02