Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 3 VAN 2019

EKSAMENKONSESSIES (EKSTRA TYD, VOORLESERS, ens):

GRAAD 8 - 12
Die WKOD het vanaf 2016 ‘n baie strenger keuringsproses in plek gestel vir die toestaan van akkommodasies. Indien u seun in die verlede gekwalifiseer het vir ‘n konsessie, beteken dit nie dat hy dit weer in 2019 sal kry nie. Alle aansoeke moet dus hernu word en deur die skool en WKOD goedgekeur word. Die sluitingsdatum vir aansoeke om eksamenkonsessies, soos bv. ekstra tyd, voorlesers, amanuensis, ens. vir graad 8 tot 12 moet voor/op 18 Februarie 2019 by die skool ingehandig word.

Let asb. daarop dat die skool slegs hierdie konsessies kan toestaan tydens amptelike eksamens, d.w.s. tydens die Junie- of Novembereksamens.

Prosedure vir aansoek om ʼn konsessie
Om aansoek te doen om toegewings, moet 'n uitvoerige professionele verslag van 'n mediese dokter, paramedikus of sielkundige, asook ander ondersteunende bewyse (toetsuitslae, eksamenuitslae, ens.) die toepaslike aansoekvorm vergesel.

Aansoekvorms is by my beskikbaar. Kontak my gerus indien u enige verdere navrae het – e-pos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Prieur du Plessis

VAKVERANDERINGE
Volgens die regulasies van die onderwysdepartement mag graad 10 - 11-leerlinge ‘n maksimum van twee vakke verander in hul huidige jaar. Die sluitingsdatum vir graad 11 is 11 Maart en vir graad 10 is dit 10 Junie 2019.
Prieur du Plessis

OPEDAG 28 JANUARIE 2019
Ons jaarlikse opedag vind eerskomende Maandag vanaf 17:00 plaas. Ons nooi almal wat belangstel om ons skool in 2020 by te woon uit na hierdie geleentheid. Ons versoek ons ouers en leerlinge om hierdie geleentheid aan enige potensiële leerlinge bekend te stel.  Ronél Bernardo

BOLAND LANDBOU ONDERSTEUNERSBOND (BLOB)
1. Tydens die skool se kermis in Maart sal daar Boland Landbou Ondersteunersklere in BLOB se Klubhuis te koop wees.
2. Indien daar ouers is wat belangstel om aan te sluit by BLOB, kan hul vir Lizette Molnar kontak by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lizette Molnar

SABI-TOEKENNING
SABI bied jaarliks ‘n volwaardige besproeiingskursus vir ons gr 11-Landboutegnologieklas aan. Die kursus word ook by verskeie Landbouskole regoor Suid-Afrika aangebied. In die praktieseen teoretiese afdeling vaar JG Vlok baie goed en behaal ‘n eerste plek tussen alle deelnemende skole.
Johan Moolman

OLD MUTUAL INSURE AGRIFEESPAKKETTE
Ons herinner u net weer daaraan dat die boekie EN R300 voor/op 09:00 op Donderdag 21 Februarie ingehandig moet word. Dit is ‘n week voor die OMI Agrifees wat op 1 en 2 Maart plaasvind. Irma Greyling

WINTER INTERSKOLE
Die datum wat op die kalender verskyn is die naweek van 16 en 17 Augustus 2019. Daar is ‘n baie groot moontlikheid dat dit moet skuif na die naweek van 9 en 10 Augustus – dus ‘n week vroeër. Ons sal die korrekte datums aan u deurgee sodra ons sekerheid het. Ons versoek u om dus te wag met u plekbespreking in Riversdal totdat ons vir u die regte datums bevestig.
Oloff Bergh

ATLETIEKDATUMS

DATUMS BYEENKOMS
8-9 Februarie Boland Sentraal
22-23 Februarie Boland Kampioenskappe
8-9 Maart Wes-Kaap Kampioenskappe


COBUS VAN COLLER
SKOOLHOOF
2019-01-25