Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 16 VAN 2019

EKSAMENBELEID

TYE

Skooldag tye vir leerlinge:

Junie : 08:00 – 13:00

Studie:        Ekstra studietye van toepassing op Junie-eksamen vir alle grade:

                   14:00 – 15:00

Normale studietye:

                   19:00 – 21:00 (vir gr 8 - 12)

Laat-studie van 21:15 – 22:00 (vrywillig)

Sport:          Geen sportoefeninge/wedstryde mag voor 15:15 begin nie.

Verlof:         Geen leerling mag die skoolterrein voor 15:15 verlaat nie, tensy hy verlof het by die skoolhoof of koshuishoof.

ALGEMENE REëLINGS

  • Die eksamen-prosedure wat by Boland Landbou gevolg word, sluit in:

-      Alle leerders moet tydens BLOK/STUDIE-dae in die skool wees.

-      Beantwoording geskied in ‘n antwoordboek.  Geen los papiere mag tydens die skryfsessie in die leerder se besit wees nie.  Aan die einde van die sessie sal die toesighouer opdragte gee t.o.v. die uitskeur van papiere en kram van vraestelle.

-      Geen leen van skryfbehoeftes word toegelaat nie.

-      Leerders kry geleentheid om tydens ‘n kort pouse voor die aanvang van skryftyd badkamer toe te gaan.

-      Geen leerder mag opstaan tydens ‘n skryfsessie nie.

-      Geen selfone word in die eksamenlokaal toegelaat nie.

-      Die aangehegte Eksamenonreëlmatigheidsbeleid sal aan die begin van elke oggend aan die hele skool voorgelees word.

VROEG- OF LAATSKRYWERS

  • Indien ‘n leerling om die een of ander rede nie die eksamen/toets op die voorgeskrewe tyd kan aflê nie, moet dit met die akademiese hoof/skoolhoof bespreek word.
  • Indien daar ‘n geldige rede is (nie vroeër vakansie nie), kan die leerling slegs die vak skryf indien dit oorvleuel met die voorgeskrewe skryftyd.
  • Elke versoek sal op meriete oorweeg word.

Afwesighede:

-      leerders wat nie ‘n eksamen of toets kan aflê nie in die geval van siekte of humanitêre redes, moet skriftelike bewys indien en sal nie benadeel word nie.

-      leerders wat sonder ‘n grondige rede soos bo uiteengesit nie ‘n eksamen aflê nie, kry nul vir die betrokke eksamenvraestel.

EKSAMENROOSTER

  • Alle leerders moet tot op die dag voor die skool aan die einde van die kwartaal sluit, eksamen skryf.
  • Op die laaste dag van die eksamen verdaag die skool om 11:15. Banke dra en opruiming van lokale moet voor die tyd geskied.

BELEID:  EKSAMENONREȄLMATIGHEDE

‘n Kandidaat se eksamenuitslae kan deur die skoolhoof nietig verklaar word indien:

-      hy enige van die volgende in die eksamenlokaal inneem, of in sy besit het terwyl hy daar is:  ‘n selfoon of enige toestel wat onregverdige inligting verskaf, enige boek, memorandum, notas of enige papier hoegenaamd.

-      hy gedurende die verloop van die eksamen ‘n ander kandidaat help of probeer help, of op enige manier met ‘n ander kandidaat kommunikeer of probeer kommunikeer.

-      hy op ‘n onbeheerste, dreigende, aggressiewe of intimiderende wyse teenoor die opsiener optree, die eksamen ontwrig of ‘n instruksie van ‘n opsiener verontagsaam.

-      hy voor die aanvang van die eksamen inligting bekom aangaande die inhoud van die vraestel wat daarvoor opgestel is.

VOORKOMS

Ons doen gereeld hare-inspeksies.  Indien enige leerder se hare nie volgens die beleid van die skool is nie, sal die leerder dit dieselfde dag volgens die beleid van die skool moet sny.  Baie dankie dat ons in hierdie verband op u kan staatmaak.  Eerskomende Dinsdag sal ‘n inspeksie gehou word.

                                                                                                                               Schoeman du Preez

MA-AMBASSADEURSFUNKSIE

Daar word weer ‘n Ma-ambassadeursfunksie vir 30 Augustus 2019 beplan.  Indien u sou belangstel om hierdie jaar betrokke te wees by die geleentheid, kan u gerus vir Anneke Pansegrouw kontak by 083 723 0011 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                                                                                             Johan van der Merwe

BETALING VAN GELDE

Baie dankie aan almal wat hul skool- en losiesgelde stiptelik betaal. Moet asseblief nie hiermee agter

raak nie.  Mei is betaaltyd vir die van u wat die termynopsie gekies het.  Ons maak staat op u vriendelike samewerking.

                                                                                                                                           Lucia Dreyer

TWEEDEHANDSE KLEREBANK

ITEM

GROOTTE

PRYS

Skoolhemde

XL

Gratis

Grys kortbroek

36, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114

R35

Grys langbroek

30

R40

Skooltrui

97, XL, 102, 107, 112, 117, 122

R20

Pullover

46

Gratis

Skoolbaadjie

44

38

R30

R80

Skoolsokkies

M

Gratis

Swart oefenbroekie

L

R25

Swart oefenhemp

XS

R25

Wit oefenhemp

XL, 3XL, 4XL

R30

Sweetpakbroek

S, XL

R40

Wit krieketbroek

S, XL

R35

Rugby oefentrui

XL

R20

Atletiekfrokkie

S

R15

Tokse

Nr 9

R40

Reinet Naudé 072 844 1104 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SPORT

  1. UITSLAE vs BISHOPS

BOLAND LANDBOU vs BISHOPS

11 MEI 2019

SPAN

TELLING

SPELER VD WEDSTRYD

o.14C

33 - 0

DW Venter

o.14B

52 - 0

Ruan Jongsma

o.14A

69 - 3

Bernardo Diedericks

 

 

 

o.15C

43 - 0

Gerhard Roux

o.15B

13 - 7

Francois du Toit

o.15A

36 - 5

Jandré Genis

 

 

 

o.16C

32 - 0

Dawie Pansegrouw

o.16B

17 - 0

Brandon Bantubathi

o.16A

 21 - 22

Schalk van Schalkwyk

 

 

 

o.19E

21 - 5

JC Visser

o.19D

  17 - 23

JP Hickey

o.19C

  21 - 20

Joshua von Molendorff

o.19B

  15 - 14

Zandré Vorster

o.19A

  19 - 53

Henri vd Westhuizen

 

  1. BEPALINGS vs STELLENBERG

BOLAND LANDBOU vs STELLENBERG (WEG)

SATERDAG 25 MEI 2019

SPAN

OPPONENTE

VELD

TYD

o.19A

Stellenberg

A

11:55

o.19B

Stellenberg

A

10:35

o.19C

Stellenberg

A

08:15

o.19D

Stellenberg

B

09:20

o.16A

Stellenberg

A

09:25

o.16B

Stellenberg

B

08:15

o.15A

Stellenberg

C

10:15

o.15B

Stellenberg

C

09:15

o.15C

Stellenberg

C

08:15

o.14A

Stellenberg

B

10:25

o.14B

Stellenberg

D

09:15

o.14C

Stellenberg

D

08:15

 

J N B VAN COLLER

Wnd SKOOLHOOF

2019-05-17