Graduandi

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH – GRADUANDI 2011

VAN VOORL KWALIFIKASIE MATRIEK JAAR
Bothma FJ MBA (Moduler) (NB) 1989
Van der Merwe M Hons BScAgric 2003
Blake RG Hons BComm 2004
Atterbury T ND in Finansiele Beplanning
2005
Opperman
D MB ChB
2005
Esterhuyse PW M Comm (NH) 2006
Kotze R LLB (NG) 2006
Ruiters MT BScAgric 2006
Van Rensburg
JJ Hons BComm 2006
Burger E BSc Agric 2007
Du Plessis
CM Hons BSc
2007
Greyling PH

Hons BComm

2007
Grobler P BAgric
2007
Kotze PJG BComm 2007
Kotze H BIng
2007
Mouton
CA BAgric
2007
Schreuder HAL Hons BComm
2007
Stoffberg M B Agric 2007
Van der Westhuizen
CC BComm 2007
Hickman J BSc
2008
Mouton BJ BAgric 2008
Smit CA BComm 2008