Skool

Skool

Sekretaresses: Sarah Roos Boland Landbou Skool 
  Lucia Dreyer
 
Terreinbestuurder: Johan Joubert
 
Personeel: Dawid Adams
  Flora Goliat
  Izak Fredericks
  Jan Bruintjies
  Johan Swarts