Tariewe

Tariewe

GRAAD 8 & Nuwe leerders          
           
Skoolfonds : R27 555 pj      
Losies : (R32 160 - R2 000) = R30 016 pj    
Totale bedrag betaalbaar : R57 571      
           
    Skoolfonds Losiesgelde    
10 maandelikse paaiemente : R27 555 / 10 (R32 160 - R2 000) / 10
(Febr - Nov)   = R2 755.50 pm = R3 016 pm = R 5 771.50
           
3 kwartaallikse paaiemente : R27 555 / 3 (R32 160 - R2 000) / 3    
(Febr, Mei, Aug)   = R9 185 = R10 054 = R 19 239
           
Jaarliks : R27 555 - R1 000 (R32 160 - R2 000) - R1 000
(voor/op 4 Februarie)   = R26 555 = R29 160 = R 55,715
           
GRAAD 9-11          
           
Skoolfonds : R27 555 pj      
Losies : R32 160 pj      
Totale bedrag betaalbaar : R59 715 pj      
           
    Skoolfonds Losiesgelde    
10 maandelikse paaiemente : R27 555 / 10 R32 160 / 10    
(Febr - Nov)   = R2 755.50 pm = R3 216 pm = R 5,971.50
           
3 kwartaallikse paaiemente : R27 555 / 3 R32 160 / 3    
(Febr, Mei, Aug)   = R9 185 = R10 720 = R 19 905
           
Jaarliks : R27 555 - R1 000 R32 160 - R1 000    
(voor/op 4 Februarie)   = R26 555 = R31 160 = R 57 715
           
GRAAD 12          
           
Skoolfonds : R28 555 pj      
Losies : R32 160 pj      
Totale bedrag betaalbaar : R60 715      
           
    Skoolfonds Losiesgelde    
10 maandelikse paaiemente : R28 555 / 10 R32 160 / 10    
(Febr - Nov)   = R2 855.50 pm = R3 216 pm = R6 071.50
           
3 kwartaallikse paaiemente : R28 555 / 3 R32 160 / 3    
(Febr, Mei, Aug)   = R9 518 = R10 720 = R 20 238
           
Jaarliks : R28 555 - R1 000 R32 160 - R1 000    
(voor/op 4 Februarie)   = R27 555 = R31 160 = R 58 715