Vakkeuses

Vakkeuses

GRAAD 8 - 9

Groep

Vak

1. Afrikaans Huistaal
2. English First Additional Language
3. Wiskunde
4. Natuurwetenskappe
5. Sosiale Wetenskappe
6. Kuns en Kultuur
7. Lewensoriëntering
8. Landbou
9. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

GRAAD 10-12

Kies een vak per groep.

Groep

Vak

1. Afrikaans Huistaal
2. English First Additional language
3. Lewensoriëntering
   
4.

Wiskunde

Wiskundige geletterdheid

   
5.

Rekeningkunde

Lewenswetenskappe

LANDBOUBESTUURSPRAKTYKE: Op ʼn plaas werk ʼn boer op ʼn jaarlikse basis met ʼn boerderybestuursprogram.  Daar is bv ʼn paarseisoen, lamseisoen, gesondheidbeheer, bemarking, waardetoevoeging, ens.  Die vak bestudeer plantproduksievertakkings en diereproduksievertakkings soos hulle deur ʼn seisoen bestuur word.  Dit is ʼn meer praktiese vak wat leerders nader na die landboupraktyk neem.

   
6.

Fisiese Wetenskappe

Geografie

Besigheidstudies

   
7.

LANDBOUWETENSKAPPE:  Wetenskaplike benadering tot die landbou in sy geheel.  Kernwoorde soos ontleed en analiseer.  Gebruik studievelde soos grondkunde, plantestudies, dierestudies, optimale hulpbronbenutting, ekonomie binne die landbou, landbougenetika en basiese wetenskaplike beginsels.

LANDBOUTEGNOLOGIE:  Die vak bestudeer die magdom tegnologie wat deesdae in die landbou te vinde is.  Dit is ʼn meer praktiese vak waar werk in ʼn werkswinkel ʼn beduidende rol speel.  Die vak bestudeer verskillende materiale, konstruksies, kalibrerings, vorme van energie, ens.  Die tegnologiese proses kenmerk hierdie vak waar leerders moet bewys lewer dat hulle oor sekere tegniese vaardighede beskik.