CSV

CSV

Die skool beywer hom vir Christelike opvoeding en sluit aan by die visie van die CSV om 'n nuwe generasie na 'n nuwe lewenstyl in Christus te begelei.

Die CSV by die skool beywer en ondersteun aksies waar evangelisasie, dissipelskap (lewensvaardighede), geestelike ondersteuning, dienslewering (uitreike) en versoening vooropgestel word.

Die CSV by die skool bestaan uit die skakelonderwysers, die CSV-bestuur, stylstellers en leerders wat elkeen by 'n kring inskakel. Die kringe vind weekliks plaas en die stylstellers wat die kringe lei, ontvang leiding van 'n plaaslike leraar (Normaalklas).

Die CSV bied ook op 'n gereelde basis Sangaande aan.  Kundige sprekers wat deur die CSV genooi word, tree ook dikwels by die skool op.  Hier word aktuele temas aangeraak wat opbouend op die jeug inwerk.

Die CSV vorm dus 'n raamwerk waar leerders hulleself kan uitleef as Christen jongmense. Die skool en plaaslike CSV-tak besef sy afhanklikheid van Die Skepper in alles wat hulle doen.