Nuus

COVID-19 Hulpbron portaal

Geagte Graad 12-Ouers/Voogde

Soos aangekondig deur die minister van onderwys, Me. Angie Motshekga, en bevestig deur die Wes-Kaapse onderwyshoof, Mnr. Brian Schreuder, heropen skole vir gr.12-leerders landswyd op Maandag, 1 Junie 2020.

Ons is daarvan bewus dat baie ouers onrustig is om hulle kinders in hierdie onseker tye terug skool toe te stuur. Die afgelope weke het die bestuur, personeel en werkers by Boland Landbou kliphard gewerk om die koshuis en skool reg te kry vir die matrieks se terugkeer.

‘n Aksie-komitee is by die skool gestig om seker te maak dat alle voorgestelde protokolle, soos deurgegee deur die Departement van Basiese Ondewys (DBO), asook die Wes-Kaap Ondewysdepartement (WKOD), by die skool uitgevoer word.

In die koshuis word daar ook hierdie week hard gewerk om seker te maak dat seuns so veilig as moontlik is, en dat daar aan al die riglyne, soos voorgeskryf deur die DBO & WKOD, voldoen word.

Ons spysenierings-maatskappy (FEEDEM) se opleiding rondom al die COVID 19-riglyne vind ook gedurende hierdie week plaas, met matrones en werkers wat daagliks deeglik opgelei en voorberei word om aan al die nodige vereistes te voldoen om seuns se maksimale veiligheid in die eetsaal en kombuis te handhaaf.

Koshuis: Omrede die seuns eerste terugkeer na die koshuis, wil ons ouers versoek om hulle reëlings so te tref dat hulle die seuns na die koshuis terugbring op Sondag, 31 Mei. Die tydsgleuf is vanaf 15:00 - 17:30. Die rede vir die tydsgleuf is omdat ons die seuns vanaf 18:00 wil oriënteer rondom die protokolle, reëls en regulasies in die koshuis. Indien dit nie vir ouers moontlik is om hul seun op hierdie datum/tyd af te laai nie, moet u asb. ‘n reëling met mnr. Johan Moolman tref.

Die volgende is belangrik wanneer u u seun terugbring koshuis toe:

  • Alle insittendes se temperatuur gaan by die skoolhek gemeet word voordat u toegelaat gaan word om die gronde binne te gaan.
  • Laai u seun af by die koshuisdeur (matriekgang), nie die voordeur nie.
  • Moet asseblief nie afklim in die parkeerarea nie - “drop & go”.
  • Seuns sal toegelaat word om naweke huistoe te gaan - die proses van temperatuurmeting en sifting sal Sondag-aande en Maandag-oggende herhaal word. (AANHANGSEL H) - SIFTING TEMPLAAT

Wanneer u seun in die koshuis ingaan, sal hy deur die voorgeskrewe siftingsproses gaan. Al die diensdoeners sal teenwoordig wees om die proses te bestuur.

Sien AANHANGSEL B vir addisionele inligting.

Voorkoms van seuns: Ons is bewus van die feit dat haarsalonne die afgelope 2 maande gesluit is. Seuns met lang hare sal tydelik geakkommodeer word, totdat haarkappers weer mag funksioneer. Hare moet egter netjies versorg en gekam wees.

Baarde en snorre is egter gladnie toelaatbaar nie, en seuns moet netjies en glad geskeer wees wanneer hulle na die skool/koshuis terugkeer.

Leerders met KOMORBIDITEITE: Sien AANHANGSEL I - COMORBIDITIES (MANAGING LEARNERS)

Klerebank: Die klerebank sal op Maandae, van 14:15 - 15:15, oop wees. Ouers en seuns wat addisionele skooldrag wil aankoop, sal dus die geleentheid gebied word om dit te doen.

Gesigmaskers: Elke seun sal van 2 gesigmaskers voorsien word. Indien hul addisionele maskers wil saambring, is hulle welkom. Maak asb. net seker dat die masker voldoen aan die nasionale riglyn, soos voorgeskryf deur die regering, naamlik 3 lae (vir hoërskole).

Gesigmaskers (swart en geel motief) sal ook in die klerebank te koop wees @ R35 per masker.

AANHANGSELS A-I vergesel hierdie skrywe. Dit is ‘n kombinasie van departementele, asook Boland Landbou dokumente wat belangrike aspekte rondom die gr.12’s se terugkeer in meer detail aanspreek.

Verskoning dat sommige van die aanhangsels in Engels is - as gevolg van tydsbeperkings kon die departement nie die vertalings afhandel nie.

AANHANGSEL A - DOCUMENT K HOSTEL PROTOCOL (WKOD)
AANHANGSEL B - KOSHUISPROTOKOL (BOLAND LANDBOU)
AANHANGSEL C - FEEDEM FOOD SAFETY & COVID 19
AANHANGSEL D - DOCUMENT L SCHOOL PROTOCOL (WKOD)
AANHANGSEL E - SKOOLPROTOKOL (BOLAND LANDBOU)
AANHANGSEL F - PERSONEELPROTOKOL (BOLAND LANDBOU)
AANHANGSEL G - AKADEMIE (BOLAND LANDBOU)
AANHANGSEL H: SIFTING TEMPLAAT
AANHANGSEL I - COMORBIDITIES (MANAGING LEARNERS)
Annexure I (A ) - Learner risk factors (1)
Annexure I (B) - Draft letter for parents (1) - COMORBIDITIES
Annexure I (C) - Acceptance form (1)

Groete
Kobus Hartman - Skoolhoof
27 Mei 2020

EKSAMENROOSTER: 2020

Bemarker

BEHEERLIGGAAMPOS

VERANTWOORDELIKHEDE

Mediaskakeling

Hulp met, en koőrdinering van, funksies

Skakeling met borge asook fondsinsameling/werwing

Teenwoordigheid by sportgeleenthede en skoolfunksies

Skakeling met ouers en oud-skoliere

Skakeling met WKOD en regeringsinstansies

Skakeling en administrasie m.b.t. voornemende leerders

VEREISTES/KWALIFIKASIES

Geskikte kwalifikasies in bemarking en/of skakeling

Ervaring in ‘n skoolomgewing ‘n sterk aanbeveling

Hoë vlak van rekenaarvaardigheid ‘n besliste vereiste

Uitstekende menseverhoudinge en kommunikasievaardighede

Kennis en ervaring van webwerf- en advertensie-uitleg

Opstel en verspreiding van bemarkingsmateriaal

VERGOEDING:  Mededingende salaris

DIENSAANVAARDING:  1 April 2020

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE

Maandag 10 Februarie 2020

(Indien u teen  24 Februarie nie van ons gehoor het nie,

 beskou asseblief u aansoek as onsuksesvol)

E-pos aansoekbrief, CV en bewys van kwalifikasies na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Die skool behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Jaarprogram 2020 - Kwartaal 1 tot 4