Bemarker

BEHEERLIGGAAMPOS

VERANTWOORDELIKHEDE

Mediaskakeling

Hulp met, en koőrdinering van, funksies

Skakeling met borge asook fondsinsameling/werwing

Teenwoordigheid by sportgeleenthede en skoolfunksies

Skakeling met ouers en oud-skoliere

Skakeling met WKOD en regeringsinstansies

Skakeling en administrasie m.b.t. voornemende leerders

VEREISTES/KWALIFIKASIES

Geskikte kwalifikasies in bemarking en/of skakeling

Ervaring in ‘n skoolomgewing ‘n sterk aanbeveling

Hoë vlak van rekenaarvaardigheid ‘n besliste vereiste

Uitstekende menseverhoudinge en kommunikasievaardighede

Kennis en ervaring van webwerf- en advertensie-uitleg

Opstel en verspreiding van bemarkingsmateriaal

VERGOEDING:  Mededingende salaris

DIENSAANVAARDING:  1 April 2020

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE

Maandag 10 Februarie 2020

(Indien u teen  24 Februarie nie van ons gehoor het nie,

 beskou asseblief u aansoek as onsuksesvol)

E-pos aansoekbrief, CV en bewys van kwalifikasies na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Die skool behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.