Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 1 VAN 2020

WELKOM

‘n Wyse man het eendag gesê – “As jy vandag hartseer is om te wees op hierdie nuwe plek, en jy mis die mense waar jy vandaan kom, gaan hierdie nuwe plek vir jou baie vinnig baie spesiaal raak…maar – as jy vandag bly is om hier te wees, bly om weg te wees van daardie slegte plek met sy slegte mense waar jy vandaan kom, dan gaan hierdie plek ook baie vinnig vir jou ‘n slegte plek raak.”

Met hierdie woorde groet ek graag die Boland-gemeenskap, en sê in dieselfde asem dat die Boland baie vinnig besig is om vir my en my gesin ‘n baie spesiale plek te raak!  Ons was aanvanklik baie hartseer om weg te trek vanuit ons vorige gemeenskap, maar besef elke nuwe dag meer en meer hoe spesiaal die Boland is!

Gedurende my eerste week op die plaas, is ek deur die matrieks genooi om deel te wees van ‘n kleilatkompetisie tussen die twee matriekklasse en hul nuwe graad 8’s.  Ek het ‘n vermoede gehad dat daar versteekte motiewe was, en dit was toe ook inderdaad so.  Aan die einde van die middag is ek as nuwe skoolhoof deur die twee hoofleiers en matrieks in die plaasdam “gedoop”.  Wat ‘n voorreg was dit nie!  Na afloop van die seremonie het menige matrikulant my kom groet en omhels, met die woorde van “Welkom in die Boland Meneer!”.  Dit het soos musiek in my ore geklink.

Voordat my verbintenis met Boland Landbou begin het, het ek elke keer, sonder uitsondering, wanneer die skool se naam in gesprekke geopper was, die volgende reaksie uit die deelnemers se monde gehoor….”dit is ‘n puik skool, met wonderlike waardes en tradisies”…”die seuns het ongelooflike respek en dissipline”…”die seuns daar staan op en groet”….”dit is ‘n skool waarop die seuns wat daar skoolgaan, baie trots is en saamstaan.”’

Ek dank my Skepper dat Hy my die geleentheid gun om by Boland Landbou ‘n verskil te mag kom maak.  Om te mag lei, maar ook te dien.  Om te mag droom, en om vlerke aan hierdie drome te gee.

Dit is my gebed dat Boland Landbou van krag tot krag sal gaan.  Dat hier jong seuns sal instap en as waardegedrewe jong manne sal uitstap.  Dat hulle die lewe vierkantig in die oë sal kyk en werklik ‘n verskil sal gaan maak in die samelewing daarbuite.  Glo my, ons land het dit baie nodig.

Dat dit manne sal wees wat die balans tussen akademie, sport en landbou sal verstaan.  Dat dit manne sal wees wat die waarde van broederskap sal besef.  Dat dit manne sal wees wat as priesters, profete en konings in hul huishoudings sal optree.  Dat dit manne sal wees wat eerstens sal leef vir God-drie-enig en dan sal weet dat die res wat volg – reg sal wees.

Ek is dankbaar vir die voorreg om u as hoof van Boland Landbou te groet, en spreek die hoop uit dat 2020 ‘n besonderse en baie geseënde jaar sal wees.

NUWE PERSONEEL

Aan die einde van 2019 het ons vir mnre Johan Palm en Malcolm Harris gegroet.

Me Hanlie Vahrmeijer is in die Engelse pos aangestel en mnr Liaan Scriven sal Tegnologie, Skeppende Kunste, Geskiedenis en LO gee.

Ons hoop regtig dat hul tyd by boland Landbou ‘n positiewe ervaring sal wees en wens hulle sterkte toe vir hul taak.

AKADEMIESE UITSLAE 2019

Baie geluk aan die matrieks van 2019 wat almal geslaag het.  Twee leerders behaal ‘n gemiddeld van 80% of meer vir hul 6 vakke (LO uitgesluit):

Pieter Malan                     86,16% met 5 vakgemiddelde A-simbole

Wilru Burger                     84,83% met 6 vakgemiddelde A-simbole

Behalwe vir die 100% slaagsyfer, het ons leerders ook die volgende toelatings tot studie aan tersiêre instellings verwerf:

90.16% kry toelating tot studie vir ’n B-graad

8.19% kry toelating tot studie vir ’n Diploma-kursus

1.63% kry toelating tot studie vir ’n Hoër Sertifikaat

Baie sterkte aan ons matrieks van 2020.  Onthou julle begin reeds nou te werk aan Desember se uitslae!

ʼn Lys van ons top tien presteerders van Desember 2019 en hul uitslae word aangeheg.

 

GRAAD 12

GRAAD 11

GRAAD 10

GRAAD 9

GRAAD 8

1

Pieter Malan

86.16%

Aristo Krüger

89.90%

Hannes de Villiers

86.64%

Hannes van Wyk

92.64%

Jaco Steyn

87.17%

2

Wilru Burger

84.83%

Ralph Botha

82.29%

James Barnard

85.81%

Freddie Dreyer

89.55%

JD van Deventer

87.12%

3

Danté Casius

78.66%

Tiaan Mollentze

82.14%

Danie Spamer

80.25%

Sebastiaan Swart

88.81%

Stephan Falck

86.16%

4

JG Vlok

74.66%

Christiaan van der Merwe

78.48%

Marcus Lotz

78.99%

Connie Nieuwoudt

87.84%

Hugo van Zyl

85.46%

5

Eugene Snyders

73.83%

Rynhardt du Plessis

78.43%

Jurian van Santen

78.78%

Ruben Joubert

81.87

Roland Baartman

84.92%

6

Justin Swart

73.66%

Arno Haasbroek

76.75%

Pierre van

Reenen

75.79%

Albertus Joubert

81.40%

Ethan Gelderbloem

84.79%

7

Pierre van Santen

73.50%

Conradie van Wyk

75.61%

Liam Kruger

74.57%

Divan Burger

81.22%

Ryno Brink

83.63%

8

Jaco Otto

72.83%

Triveno Swartz

74.26%

André Coetzee

73.76%

Jaccus Pretorius

80.90%

Jaco Spies

82.96%

9

Herman Fourie

72.66%

Johandré Jones

74.17%

Emile Geyser

71.31%

Wickus Stover

80.59%

Neil Boshoff

82.62%

10

Gunther Mollentze

72.66%

Dewalt van Blerk

72.41%

Christoff Fourie

70.99%

JC Nothnagel

79.98%

Nicus van Coller

82.52%

Baie geluk aan elkeen van ons presteerders.  Moedig u seun aan om hard te werk om ook sy volle akademiese potensiaal te bereik!                                                                                                                    Cobus van Coller

AKADEMIESE BALKIES

Ons doen ’n vriendelike beroep op alle leerders wat akademiese aansteekbalkies in 2019 gekry het om dit asb na afloop van die tuisnaweek terug te bring skool toe sodat dit weer in 2020 uitgedeel kan word.

                                                                                                                                                 Cobus van Coller

EKSAMENKONSESSIES (EKSTRA TYD, VOORLESERS, ens): GR 8 – 12

Nuwe aansoeke vir eksamenkonsessies, soos bv ekstra tyd, voorlesers, amanuensis, ens vir gr 8 tot 12 moet by die skool ingehandig word voor/op 17 Februarie 2020.  Die aansoeke word dan deur die skool en WKOD verwerk vir goedkeuring.  Leerders wat reeds goedkeuring deur die skool en WKOD gekry het, hoef nie weer aansoek te doen nie.

Let asb daarop dat die skool slegs hierdie konsessies kan toestaan tydens amptelike eksamens, d.w.s. tydens die Junie- of Novembereksamens.

Prosedure vir aansoek om ʼn konsessie:

Om aansoek te doen om toegewings, moet 'n uitvoerige professionele verslag van 'n mediese dokter, paramedikus of sielkundige, asook ander ondersteunende bewyse (toetsuitslae, eksamenuitslae, ens.) die toepaslike aansoekvorm vergesel.

Aansoekvorms is by my beskikbaar.  Kontak my gerus indien u enige verdere navrae het – e-pos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                                                                         Cobus van Coller

VAKVERANDERINGE

Volgens die regulasies van die onderwysdepartement mag graad 10 - 11-leerlinge ‘n maksimum van twee vakke verander in hul huidige jaar.  Die sluitingsdatum vir graad 11 is 31 Maart 2020 en vir graad 10 is dit 12 Junie 2020.

                                                                                                                                                 Cobus van Coller

OORPAKBAADJIES

Daar word verwag van alle leerders in Gr 8 - 11 om die nuwe oorpakbaadjies wat ontwerp en beskikbaar is in die klerebank, aan te koop.  Hierdie baadjies gaan deur die seuns gedra word wanneer hul enige landbouklas of aktiwiteit op die plaas het.  Die koste van die baadjie beloop R240.  U samewerking in die verband word waardeer.

                                                                                                                                                 Cobus van Coller

KRUIWARESIES

Eerskomende Maandag, 20 Januarie 2020 om 17:00, vind die jaarlikse kruiwaresies op die plaasterrein plaas.  Dit is regtig 'n hoogtepunt vir die sotte en hulle ooms.  Kom geniet hierdie opwindende geleentheid saam met julle kinders!                                                                                                                                                      Hein Jordaan

KLOKSEREMONIE EN NUWELINGBRAAI

Die klokseremonie van die graad 8's en alle nuwe leerders in die skool vind Maandag 20 Januarie 2020 om 18:30 op die plaasterrein plaas.

Na afloop van die seremonie is alle nuwe ouers welkom om saam met hulle seuns en die ooms in die skool se vierkant te braai.  U as ouer is verantwoordelik vir u seun se kos, asook vir u seun se oom.  Die skool sal sorg vir die seuns wie se ouers nie hier kan wees nie.  Braaidromme en hout sal verskaf word, maar nie braaigereedskap nie.                                                                                                                                                      Hein Jordaan

AKADEMIESE GALA-AAND - 22 JANUARIE 2020

Die jaarlikse akademiese gala-aand vind op 22 Januarie 2020 om 19:00 in die Boland Sentrum plaas.  Die betrokke leerders en ouers is alreeds uitgenooi.                                                                                        Marlette van Wyk

OPEDAG 27 JANUARIE 2020

Ons jaarlikse opedag vind op bogenoemde datum vanaf 17:00 plaas.  Ons nooi almal wat belangstel om ons skool in 2021 by te woon, uit na hierdie geleentheid.  Ons versoek ons ouers en leerlinge om hierdie geleentheid aan enige potensiële leerlinge bekend te stel.                                                                                                Ronél Bernardo

OORTREK VAN HANDBOEKE EN SKRYFBOEKE

Die sperdatum vir bogenoemde is Maandag 27 Januarie (na die uitnaweek).  Ons vra asseblief almal se samewerking sodat alle boeke oorgetrek sal wees.  Handboeke moet met plastiek oorgetrek word.  Oefeningboeke moet volgens voorskrifte van elke spesifieke vakonderwyser wees.  Baie dankie vir u samewerking.

                                                                                                                                                      Irma Greyling

KLEREWINKEL

Die klerewinkel is elke Dinsdag oop vanaf 16:45 tot 17:30, tensy anders versoek.

Die klerewinkel sal ook gedurende die jaar met elke tuis-rugbywedstryd vanaf 08:30 tot 11:00 oop wees.

FINANSIES

Stuur asb alle e-posse i.v.m finansies, inbetalings van enige aard, asook enige navrae i.v.m finansies, aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Sodoende verseker u dat u gelde reg geallokeer word.

Let ook op na:

 • Verwysing: verander op u betaling na waarvoor die geld inbetaal word.
 • Skoolfonds & Losies: Jou kind se toelatingsnommer
 • Enige iets anders: Jou kind se NAAM en VAN asook DUIDELIKE VERW waarvoor die gelde is.

Ons vra asseblief vir u samewerking in hierdie verband.

ABSA BANK                                     632 005

KOSHUISREKENING                        400 140 952                  Slegs losies- en wasgoedgelde

SKOOLFONDSREKENING                400 390 304                  Skoolfonds en alle ander gelde

KOMMUNIKASIE:  HUIS NICO MALAN

Kommunikasie is baie belangrik en ek wil daarom die volgende reëling tref.  Ek gee gedurende die skooldag klas en kan as gevolg hiervan nie altyd my selfoon dadelik beantwoord nie.  U is welkom om vir my ’n boodskap te stuur en ek sal so spoedig moontlik vir u ’n antwoord gee of kontak.  Indien dit dringend is, kan u die skool kontak en die boodskap sal so gou moontlik aan my oorgedra word.

My selfoonnommer is 079 922 6226 en u is welkom om my te skakel.  Indien u seun in gr 8 is, kan u vir Len Conradie skakel by 084 513 9488.                                                                                                               Johan Moolman

WISKUNDE MIDDAGKLASSE

Ronel Viljoen bied hierdie jaar Wiskunde middagklasse aan vir graad 10, 11 en 12.  Kontak haar gerus vir meer inligting.  Sel:  084 580 9968 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUISNAWEKE EN REëLINGS

1STE KWARTAAL

2DE KWARTAAL

3DE KWARTAAL

4DE KWARTAAL

24 - 26 Januarie

  9 - 13 April

  7 - 10 Augustus

16 - 18 Oktober

21 - 23 Februarie

30 April - 3 Mei

28 - 30 Augustus

 

Ons eerste tuisnaweek van 2020 is volgende naweek.  Die koshuis sluit om 17:00 Vrydagmiddag en sal weer om 15:00 Sondag oop wees.  Die skool sluit tuisnaweke om 13:00 en gewone Vrydae sluit die skool om 13:30.                                                                                                                                                                 Johan Moolman

KOMMUNIKASIE VANAF DIE SKOOL

Ons kommunikasie met u as ouers is vir ons baie belangrik.  Dit is dus belangrik dat u e-posadres by ons korrek is.  Verder plaas ons nuus en inligting op die Communicator of Facebook.  Die skool se webblad is ook ‘n bron van inligting – www.bolandlandbou.co.za.  Indien u nie toegang het nie, kontak my asseblief – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                                                                                                                Irma Greyling

BOLAND LANDBOU MOBILE APP

Daar is `n splinternuwe weergawe van ons skool se AWSUM app beskikbaar. Ons kan met groot opgewondenheid deel dat dié platform net meer en beter funksionaliteite skep vir ons skool om met ons ouers te kommunikeer, asook `n kanaal vir die skool om inkomste te genereer d.m.v die banier advertensies asook die Voorkeurdiensverskaffers.

Ons vra asb almal om die nuwe weergawe af te laai, omdat dit een van ons primêre kommunikasiemediums sal wees met die ouers.

Ons nuwe mobile app bied die volgende funksies:

 • Die nuwe app maak dit moontlik vir ouers om dokumente, fotos en video’s op `n maklike manier te e-pos om/of te print/uit te druk, of om op sosiale media te deel.
 • Dit bied maklike toegang tot belangrike skool-, sport-, akademiese- en kultuurinligting
 • Maklike toegang tot die skool se kalender
 • Ontvang belangrike skoolkennisgewings
 • Lees die nuutste skolenuus in ons area
 • Kyk wat gebeur waar - in en om ons omgewing
 • Spesiaal vir pa, lees die nuutste wêreldsportnuus

…dit alles, op ons skool se eie mobile app.

Die app bied ook `n inkomstepotensiaal aan die skool en alle ouers met besighede is welkom om hulle besighede te adverteer.

Kostes:

-      Op die skool se besigheidsgids, waar u as voorkeurdiensverskaffer gelys sal word: R350 per maand

-      Banieradvertensie: R1 500 per maand

Steps to download the app:

 1. Gaan na die Apple of Google Play store
 2. Soek: AWSUM App for Schools en kyk uit vir die blou/pers AWSUM logo
 3. Kliek op Install
 4. Wanneer die app klaar geïnstalleer is, kliek op Open en dan op Sign Up
 5. Kies jou eie username en password
 6. Kies (skoolnaam) van die lys van skole
 7. Kliek op registreer
 8. Sodra u geregistreer is, gaan na die Settings-gedeelte en kies u kind se graad en aktiwiteite.
 9. Geniet die app!

OLD MUTUAL INSURE AGRI FEESPAKKETTE

Die OM Agrifees is ons grootste fondsinsameling van die jaar en daarom verwag ons van elke leerling om groot moeite te doen om soveel as moontlik kaartjies te verkoop.  Ons maak staat op elkeen se samewerking.

 1. Uitdeel

1.1   Elke leerling het geteken vir die boekie(s) wat hy ontvang het.  Hy is dus verantwoordelik vir die inbetaling van R300 per boekie.  Die gr 8’s en nuwe leerlinge het hulle boekies op die 1ste skooldag ontvang.

1.2   Geen leerling mag sy boekie oordra aan ʼn ander leerling nie.

1.3   Indien ʼn leerling sy boekie verloor, is hy verantwoordelik vir die volle bedrag van R400.

 1. Invordering

2.1   Die finanskantoor het versoek dat soveel as moontlik inbetalings elektronies in die skool se bankrekeing gedoen word: ABSA Rekeningnr 400 390 304 Verwysing: naam/lootjies.  Ons weet dit is nie altyd moontlik nie, daarom kan kontant by die klasonderwysers inbetaal word.  Dit sal baie waardeer word en baie dankie daarvoor.  Onthou egter dat al doen u ‘n elektroniese inbetaling, MOET die voltooide boekie by die registeronderwyser ingehandig word.

2.2   Alle inbetalings moet voor 09:00 op Donderdag 27 Februarie gedoen word.  Dit is ‘n week voor die OM Agrifees, wat op 6 en 7 Maart plaasvind.

2.3   Daar word van elke leerling verwag om sy hele boekie te verkoop - R300 vir die skool en R100 vir homself.                                                                                                                                           Irma Greyling

INTERSKOLEDATUM 2020

Die datum van ons jaarlikse winter-interskole teen Oakdale het verander.  Die Interskole sal nou plaasvind op                8 Augustus 2020.  Ons Interskole is deel van die Premier Interskolereeks en die organiseerders hiervan het ons versoek om op 8 Augustus te speel, aangesien hulle graag ‘n ander wedstryd op 15 Augustus wil uitsaai.  Boland Landbou en Oakdale het dus besluit dat ‘n TV-wedstryd vir ons belangrik is en daarom sal Interskole nou op 8 Augustus plaasvind.                                                                                                                                 Oloff Bergh

TENNIS

Ruben Joubert het die afgelope vakansie aan ‘n TSA-tennistoernooi, die Eden Mini 1, in George deelgeneem.

Ruben, wat die 2de gekeurde vir toernooi was, het die prysenswaardige prestasie behaal deur die toernooi te wen.  Boland Landbou is trots op jou!                                                                                             Johan van der Merwe

ATLETIEK

Ons wens die atlete alle sterkte toe vir 22 Januarie se “Puma School of Speed” en ook vir 23 Januarie se Hoër Jongenskool “Top Bois-byeenkoms” teen Oakdale, Outeniqua, Drostdy, HJS, Paul Roos en Boland.

                                                                                                                                                    Marnitz Jacobs

S J HARTMAN

SKOOLHOOF

2020-01-17