Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 2 VAN 2020

EKSAMENKONSESSIES (EKSTRA TYD, VOORLESERS, ens): GR 8 – 12

Nuwe aansoeke vir eksamenkonsessies, soos bv ekstra tyd, voorlesers, amanuensis, ens vir gr 8 tot 12 moet by die skool ingehandig word voor/op 17 Februarie 2020.  Die aansoeke word dan deur die skool en WKOD verwerk vir goedkeuring.  Leerders wat reeds goedkeuring deur die skool en WKOD gekry het, hoef nie weer aansoek te doen nie.

Let asb daarop dat die skool slegs hierdie konsessies kan toestaan tydens amptelike eksamens, d.w.s. tydens die Junie- of Novembereksamens.

Prosedure vir aansoek om ʼn konsessie:

Om aansoek te doen om toegewings, moet 'n uitvoerige professionele verslag van 'n mediese dokter, paramedikus of sielkundige, asook ander ondersteunende bewyse (toetsuitslae, eksamenuitslae, ens.) die toepaslike aansoekvorm vergesel.

Aansoekvorms is by my beskikbaar.  Kontak my gerus indien u enige verdere navrae het – e-pos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                                                                         Cobus van Coller

VAKVERANDERINGE

Volgens die regulasies van die onderwysdepartement mag graad 10 - 11-leerlinge ‘n maksimum van twee vakke verander in hul huidige jaar.  Die sluitingsdatum vir graad 11 is 31 Maart 2020 en vir graad 10 is dit 12 Junie 2020.

                                                                                                                                                 Cobus van Coller

OORPAKBAADJIES

Daar word verwag van alle leerders in Gr 8 - 11 om die nuwe oorpakbaadjies wat ontwerp en beskikbaar is in die klerebank, aan te koop.  Hierdie baadjies gaan deur die seuns gedra word wanneer hul enige landbouklas of aktiwiteit op die plaas het.  Die koste van die baadjie beloop R240.  U samewerking in die verband word waardeer.

                                                                                                                                                 Cobus van Coller

OPEDAG 27 JANUARIE 2020

Ons jaarlikse opedag vind op bogenoemde datum vanaf 17:00 plaas.  Ons nooi almal wat belangstel om ons skool in 2021 by te woon, uit na hierdie geleentheid.  Ons versoek ons ouers en leerlinge om hierdie geleentheid aan enige potensiële leerlinge bekend te stel.                                                                                                Ronél Bernardo

OORTREK VAN HANDBOEKE EN SKRYFBOEKE

Die sperdatum vir bogenoemde is Maandag 27 Januarie (na die uitnaweek).  Ons vra asseblief almal se samewerking sodat alle boeke oorgetrek sal wees.  Handboeke moet met plastiek oorgetrek word.  Oefeningboeke moet volgens voorskrifte van elke spesifieke vakonderwyser wees.  Baie dankie vir u samewerking.

                                                                                                                                                      Irma Greyling

KLEREWINKEL

Die klerewinkel is Dinsdae oop vanaf 16:45 tot 17:30, tensy anders versoek.

Die klerewinkel sal ook gedurende die jaar met elke tuis-rugbywedstryd vanaf 08:30 tot 11:00 oop wees.

AFWESIGHEIDSREëLINGS

Ek wil asseblief net alle onduidelikheid uit die weg ruim in verband met die uitneem van seuns uit die koshuis.

Indien u u seun Sondagaand of Maandagoggend hier aflaai, plaas u hom in ons sorg.

 1. U self kan hom namiddae kom haal indien dit dringend is. Stuur net vir my ʼn sms/whatsapp.  Seuns mag nie sportverpligtinge misloop nie.  Hy moet asseblief betyds terug wees vir aandete.
 1. Indien u seun siek is, kan u my kontak of u kan hom kom haal as u dit sou verkies. Laat weet asseblief net per sms/whatsapp vir my.
 1. Indien enige nabye familie verjaar, laat ek gewoonlik ook toe dat die seuns mag uitgaan. Ek wil ʼn beroep op u doen dat u in so ʼn geval u seun voor 21:30 terugbesorg.  U moet asseblief vroegtydig vir my per sms/whatsapp in kennis stel.  Die enigste voorwaarde is dat sy huiswerk gedoen moet wees vir die volgende dag.  Geen verskonings nie!
 1. Geen ander leerder word toegelaat om saam met u te ry alvorens die betrokke seun se ouers vir my toestemming gegee het dat hy saam met u mag ry nie.

U sal verstaan dat dit oor kontrole gaan en ek gaan baie streng optree teenoor die seuns indien die reëls nie nagekom word nie.  Hulle is by vele geleenthede hieroor ingelig en weet dus ook hoe dit werk.

Die reëls is daar omdat ek glo u ook sal verkies dat u ten alle tye weet waar u seun is.

                                                                                                                                             Johan Moolman

TOESTEMMING OM SOGGENS IN DIE KOSHUIS TE BLY

GEEN seun mag soggens in die koshuis bly as hy nie persoonlik by my toestemming gekry het nie.  Indien ek nie beskikbaar is nie, sal die onderwyser aan diens toestemming gee.  Dit gebeur toenemend dat seuns skool “bunk” en dan voorgee dat hulle siek is.  Sorg asseblief dat u dit ook met u seun kommunikeer, anders sal hy ongelukkig gestraf word vir afwesigheid sonder rede.                                                                                 Johan Moolman

TOEGANGSROETE

Ek wil weer almal herinner dat die pad om die Junior koshuis slegs vir eenrigtingverkeer is.  U kan dus nie by die eerste pad (langs die superintendentwoning) indraai nie.

Dit is ook baie duidelik onder al die seuns se aandag gebring dat geen leerder op die skoolterrein mag bestuur nie.  As u hom wil laat ry, kan hy so maak tot voor die wit hekke – nie verder nie.                  Johan Moolman

JOHAN MOOLMAN/LEN CONRADIE

Indien u enige van ons kontak per sms of whatsapp, moet u asseblief u naam bysit.  Ons het nie almal se name en nommers op ons fone nie.  Sms’e kan enige tyd van die dag gestuur word.  Vir enige noodgeval (ernstige siekte, ens) bel my enige tyd of kontak die skool.                                                                   Johan Moolman

FINANSIES

Stuur asb alle e-posse i.v.m finansies, inbetalings van enige aard, asook enige navrae i.v.m finansies, aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Sodoende verseker u dat u gelde reg geallokeer word.

Let ook op na:

 • Verwysing: verander op u betaling na waarvoor die geld inbetaal word.
 • Skoolfonds & Losies: Jou kind se toelatingsnommer
 • Enige iets anders: Jou kind se NAAM en VAN asook DUIDELIKE VERW waarvoor die gelde is.

Ons vra asseblief vir u samewerking in hierdie verband.

ABSA BANK                                     632 005

KOSHUISREKENING                        400 140 952                  Slegs losies- en wasgoedgelde

SKOOLFONDSREKENING                400 390 304                  Skoolfonds en alle ander gelde

FINANSIES

Aangeheg is ‘n vorm wat asseblief voltooi moet word en aan die sekretaresse terugbesorg moet word.  Sal u dit asseblief Maandag saam met u kind terugstuur indien u dit nie e-pos nie?  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OLD MUTUAL INSURE AGRI FEESPAKKETTE

Die OM Agrifees is ons enigste fondsinsameling van die jaar en daarom verwag ons van elke leerling om groot moeite te doen om soveel as moontlik kaartjies te verkoop.  Ons maak staat op elkeen se samewerking.

 1. Uitdeel

1.1   Elke leerling het geteken vir die boekie(s) wat hy ontvang het.  Hy is dus verantwoordelik vir die inbetaling van R300 per boekie.  Die gr 8’s en nuwe leerders het hulle boekies op die 1ste skooldag ontvang.

1.2   Geen leerling mag sy boekie oordra aan ʼn ander leerling nie.

1.3   Indien ʼn leerling sy boekie verloor, is hy verantwoordelik vir die volle bedrag van R400.

 1. Invordering

2.1   Die finanskantoor het versoek dat soveel as moontlik inbetalings elektronies in die skool se bankrekeing gedoen word: ABSA Rekeningnr 400 390 304 Verwysing: naam/lootjies.  Ons weet dit is nie altyd moontlik nie, daarom kan kontant by die klasonderwysers inbetaal word.  Dit sal baie waardeer word en baie dankie daarvoor.

2.2   Alle inbetalings moet voor 09:00 op Donderdag 27 Februarie gedoen word.  Dit is ‘n week voor die OM Agrifees, wat op 6 en 7 Maart plaasvind.

2.3   Daar word van elke leerling verwag om sy hele boekie te verkoop - R300 vir die skool en R100 vir homself.

                                                                                                                                                 Irma Greyling

KOMMUNIKASIE VANAF DIE SKOOL

Ons kommunikasie met u as ouers is vir ons baie belangrik.  Dit is dus belangrik dat u e-posadres by ons korrek is.  Verder plaas ons nuus en inligting op die Communicator of Facebook.  Die skool se webblad is ook ‘n bron van inligting – www.bolandlandbou.co.za.  Indien u nie toegang het nie, kontak my asseblief – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                                                                                                                Irma Greyling

INTERSKOLEDATUM 2020

Die datum van ons jaarlikse winter-interskole teen Oakdale het verander.  Die Interskole sal nou plaasvind op                8 Augustus 2020.  Ons Interskole is deel van die Premier Interskolereeks en die organiseerders hiervan het ons versoek om op 8 Augustus te speel, aangesien hulle graag ‘n ander wedstryd op 15 Augustus wil uitsaai.  Boland Landbou en Oakdale het dus besluit dat ‘n TV-wedstryd vir ons belangrik is en daarom sal Interskole nou op                    8 Augustus plaasvind.                                                                                                                  Oloff Bergh

SOMER-INTERSKOLE 2020

Die jaarlikse Somer-Interskole vind vanjaar by Oakdale vanaf Donderdag 1 tot Saterdag 3 Februarie 2018 plaas.

TENNIS

Woensdag 29 Januarie

14:00

Bus vertrek vanaf die skool na Stilbaai.

Donderdag 30 Januarie

09:00

12:00

Ontbyt by Botterkloof Vakansieoord.

Opwarming

 

13:00

o.19-wedstryde begin op die Oakdalebane.

 

13:00

o.15-wedstryde begin op die dorp se bane.

Die tennisspelers slaap die Woensdag- en Donderdagaand by die Botterkloof-vakansieoord in Stilbaai.

Vrydag 31 Januarie

08:00

Ontbyt by die Wimpy in Riversdal.

 

09:00

Vertrek na Oakdale.

Die tennisspelers kan die aand slaap in Oakdale se koshuis of saam met hulle ouers.

KRIEKET

Donderdag 30 Januarie

14:00

0.19A en o.15A-spanne vertrek na Riversdal vanaf die skool.

Die krieketspelers slaap die aand by die Korenterivieroord net buite Riversdal.

Vrydag 31 Januarie

07:30

Ontbyt by die Wimpy op Riversdal.

Die ander krieketspanne vertrek vanaf die skool na Riversdal.

 

09:30

o.19A-wedstryd begin by Oakdale.  50 beurte.

 

10:30

o.15A-wedstryd begin by Riverville in Riversdal.  45 beurte.

 

12:30

12:30

 

12:30

12:30

o.19B-wedstryd begin by Oakdale. 30 beurte.

o.19C-wedstryd begin by Oakdale.  20 beurte.  Seuns speel in tekkies.  Geen spykerskoene.

o.14A-wedstryd begin by Stilbaai Laerskool.  30 beurte.

o.15B-wedstryd begin by Hoërskool Langenhoven.

20 beurte.  Seuns speel in tekkies.

 

17:30

Aandete in die koshuis.

Die krieketspelers kan vanaand by hulle ouers bly of in Oakdale se koshuis.

ATLETIEK

Vrydag 31 Januarie

07:00

Atlete vertrek vanaf die skool na Riversdal (kan ook met eie vervoer ry).

 

17:30

Aandete in die koshuis by Oakdale.

Atlete (wat nie by ouers bly nie) slaap in Oakdale se koshuis.

Saterdag 1 Februarie

06:30

Ontbyt slegs vir die stappers.

 

07:00

Stap

Ontbyt vir alle atlete en personeel wat in die koshuis bly.

 

08:00

Byeenkoms begin

 

13:30

Busse vertrek terug na Boland Landbou.

LW:             1.  Almal wat oorslaap in Oakdale se koshuis moet slaapsakke en kussings saamneem.

 1. Atlete mag by hulle ouers slaap.
 2. ALMAL, BEHALWE DIE STAPPERS MOET OM 07:30 BY DIE BAAN WEES.

     STAPPERS MOET OM 06:30 BY DIE BAAN WEES.

ALGEMEEN

 • Seuns wat nie deelneem aan die Interskole nie, kan vanaf Donderdag 30 Januarie na afloop van die skool-

       dag huis toe gaan.  Ons wil egter graag soveel as moontlik seuns van Boland Landbou by die Interskole hê.

                                                                                                                                                     Oloff Bergh

ATLETIEK

Ons het die afgelope 2 weke aan 3 byeenkomste deelgeneem.  Ons Kleurebyeenkoms het plaasgevind op Vrydag 17 Januarie en daar is uitstekende prestasies gelewer.  Die beste o.14-baanatleet was Dwayne Minnies in die           100 m met ‘n tyd van 12,3.  Die beste o.14-veldatleet was ook Dwayne Minnies met n afstand van 6,04 m in die verspring wat ‘n nuwe skool- en kleurebyeenkomsrekord is.  Die beste o.15-baanatleet was Dewald de Villiers in die 300 mH met ‘n tyd van 38,50 wat ook ‘n nuwe skool- en kleurebyeenkomsrekord is.  Die beste o.15-veldatleet was Jaco Steyn met ‘n afstand 43,57 m in die Diskusgooi.  Ons beste o.17-baanatleet was Emile Geyser in die 200 m met ‘n tyd van 23,30 wat ‘n nuwe kleurebyeenkomsrekord is.  Ons beste o.17-veldatleet was Schalk van Schalkwyk in die gewigstoot met ‘n afstand van 15,30 m.  Ons beste o.19-baanatleet was Aldo Rautenbach in die 400 m met ‘n tyd van 55,20 en ons beste o.19-veldatleet was Luhan Steyn in die diskusgooi met ‘n afstand van 42,82 m.

Ons het op Woensdag 22 Januarie aan die “Puma School of Speed”-byeenkoms deelgeneem.  Die byeenkoms bestaan meestal uit naellope en spronge.  Ons beste prestasies is gelewer deur Nicus van Coller wat ‘n tweede plek behaal in die verspring seuns o.15 met ‘n afstand van 6,07 m.  Emile Geyser behaal ‘n eerste plek in die 400 m seuns o.17 met ‘n tyd van 50,18 en Dwayne Minnies behaal ‘n eerste plek in die 100 m seuns o.15 met ‘n tyd van 11,3.

Ons skool se atletiekspan het op Donderdag 23 Januarie aan die eerste HJS seunskole byeenkoms deelgeneem en hier het ons uitstekende uitslae behaal.  Ons eindig algeheel in die 4de plek.  Die top 6 skole was HJS 1ste, Paul Roos 2de, Oakdale 3de (215 punte), Boland Landbou 4de (188 Punte), Outeniqua 5de en HTS Drostdy 6de.  Tydens die byeenkoms verower ons 8 goue medaljes, 7 silwer medaljes en 13 brons medaljes.  Seuns wat goed presteer het, was Emile Geyser wat onder 19 deelgeneem het en 1ste was in die 400 m met ‘n tyd van 51,80.  Dewald de Villiers was 1ste in die 100 mH met ‘n tyd van 14,20 wat vir hom die beste junior baanatleet van die dag gemaak het, met 793 punte op die ASA-tabel.  Dale Martin was 1ste in die 200 m seuns o.15 met ‘n tyd van 23,30.  Dwayne Minnies was 1ste in die 100 m seuns o.14 met ‘n tyd van 11,50 en 1ste in die 200 m seuns o.14 met ‘n tyd van 23,6.  Dewald de Villiers was 1ste in die 300 mH seuns o.15 met ‘n tyd van 41,00.  Nicus van Coller was 1ste in die verspring seuns o.15 met ‘n afstand van 5,92 m.  Freddie Dreyer was 1ste in die 400 mH seuns o.17 met ‘n tyd van 58,40.  Ons o.17-aflosspan hardloop ook baie goed en behaal ‘n tweede plek met ‘n tyd van 44,7.

Ons atlete en ons pawiljoen het ons baie trots gemaak!  Baie geluk manne!                                      Marnitz Jacobs

KRIEKET

Die volledige uitslae is aangeheg.

KRIEKETUITSLAE:    –  15 - 23 Januarie 2020

SPAN

OPPONENT

PRESTASIE HLB

PRESTASIE OPPONENT

INDIVIDUELE PRESTASIE

FINALE UITSLAG

o.19A

Paul Roos

50 Beurte

18 Januarie

155/10

248/6

Wickus Stover 2/43

Niel Brink 25

Paul Roos wen met 93 lopies

o.19A

Paarl Gim

20 Beurte

22 Januarie

132/3

129/5

Jacobus v Niekerk 2/20

Wian Smit 39*

Tristan Laurent 33

Boland wen met 7 paaltjies

o.19A

Parel Vallei

20 Beurte

23 Januarie

87/1

86/2

Niel Brink 41*

Tristan Laurent 31

Jacobus v Niekerk 1/9

Boland wen met 9 paaltjies

o.19D

Paul Roos

20 Beurte

22 Januarie

124/2

123/5

CJ Snyman 29*

Isak Nel 3/19

Boland wen met 8 paaltjies

o.14A

Paul Roos

20 Beurte

22 Januarie

71/10

166/6

Janco Visagie 3/24

Paul Roos wen met 95 lopies

o.15B

Paul Roos

20 Beurte

21 Januarie

91/10

117/5

Gerrit Brynard 26

Ryno Brink 3/9

Paul Roos wen met 26 lopies

o.14B

HS Strand

20 Beurte

23 Januarie

111/5

34/10

Rico v Zyl 49* & 4/5

Daniel Venter 4/7

Boland wen met 77 lopies

o.15A

Paul Roos

50 Beurte

18 Januarie

148/10

149/5

JJ vd Sandt 38

Marius du Plessis 2/27

Paul Roos wen met 5 paaltjies

o.19A

Hans Moore

50 Beurte

15 Januarie

212/5

214/8

Wian smit 73* & 3/21

Danie Spamer 51*

Hans Moore wen met 2 lopies

                                                                                                                                                   Handró le Roux

 

S J HARTMAN

SKOOLHOOF

2020-01-24