Koshuisreëls

Koshuisreëls

GEDRAG IN KOSHUIS

 1. Geen onnodige luidrugtigheid word geduld.
 2. Radios moet nie onnodig hard wees nie.
 3. Geen balspele in of rondom koshuis.
 4. Niemand word in ‘n ander se kamer as sy eie toegelaat sonder toestemming van die betrokke kamerbewoner nie.
 5. Geen water-gooiery in koshuis.
 6. Nie matrasse omdop nie.
 7. Mag nie met spykerskoene of rugbytoks is koshuis loop nie.
 8. Geen vandalisme.  Enige toevallige breekskade moet dadelik aangemeld word.
 9. Niemand rook in die gebou nie.


KAMERS

 1. Geen meublement mag uit kamers verwyder word nie.
 2. Geen yskaste, TV's, broodroosters, ketels, rekenaars ens. in die kamers toegelaat nie.
 3. Prente slegs teen prentrelings.  Geen onwelvoeglike materiaal toegelaat nie.
 4. Kamers moet netjies gehou word.
 5. Geen drankbottels (vol of leeg)  toegelaat nie.  Geen drank of rookadvertensies teen mure.
 6. Niemand mag aan 'n ander persoon se kluis vat nie.
 7. Geen klere of handdoeke mag by vensters uithang nie.
 8. Geen ma's , susters of vriendinne in die koshuis toegelaat nie.  Hul word slegs na 'n vakansie in die kamers toegelaat om te help met die inrig van die kamer.
 9. Nie meer as 3 apparate op 'n muurprop nie.


EETSAAL

 1. Moet alle etes bywoon.
 2. Altyd skoeisel aan voete hê.
 3. In skooltyd, kom eet ontbyt met volle skooldrag aan.
 4. Nooit hoed op in eetsaal.
 5. Nie frokkie aan nie; hemp met moue.
 6. Niemand in kombuis sonder toestemming nie.
 7. Geen apparaat in die kombuis mag deur leerders gebruik word nie.
 8. Geen kos rondgooi in eetsaal nie.
 9. Eetgerei moet self verwyder word soos gereël.


STUDIETYD

 1. Met aanvang van studietyd sit leerling by sy lessenaar.
 2. Geen selfoon naby.
 3. Niemand loop rond of praat gedurende studietyd.
 4. Akademiese boek voor leerder.


SIEKTE

 1. Leerling meld tydens ontbyt by personeeltafel aan.
 2. Siek leerlinge mag slegs in eie kamer bly; nie na ander kamers toe gaan nie.
 3. Mag nie aan enige buitemuurse aktiwiteite deelneem vir die dag wat hy siek is nie.


NAWEKE

 1. Teken vir die hele naweek in.  Nie in en uit, tensy met onderwyser aan diens gereël nie.
 2. Niemand neem matrasse uit kamers na ontspanningsaal nie.
 3. Gaan kerk toe Sondag.


ALGEMEEN

 1. Geen leerling mag drank gebruik in die koshuis of onder die invloed van drank die gronde betree nie.
 2. Dieselfde geld vir dwelmmiddels.
 3. Geen aanstootlike leesstof of materiaal mag in ‘n leerder se besit wees in die koshuis nie.
 4. Niemand mag die terrein saam met enige iemand verlaat sonder of die
 5. superintendent of die onderwyser aan diens se toestemming nie.
 6. Geen leerling van die senior koshuis mag in die junior koshuis kom nie.
 7. Geen gr 8-leerder mag voor die derde kwartaal in die graad 12-gang kom nie.
 8. Leerlinge wat Sondagaande inkom moet voor 21:00 in wees.
 9. Geen leerling mag na 21:00 buite wees sonder toestemming nie.


Net 'n paar algemene reëls.  Alle detail word op 'n huisvergadering, die eerste Woensdagaand, bespreek.

Algemeen
Na 'n tuisnaweek kan leerders Sondagaand inkom vanaf 17:00 tot 21:00 of Maandagoggende vanaf 06:30 – 07:15.

LW. Koshuis sal nie op tuisnaweke oop wees voor 17:00 op Sondae of 06:30 Maandagoggend nie.

Vandalisme word in 'n uiters ernstige lig beskou.  Indien u seun iets per ongeluk breek, moet dit dadelik by die superintendent of onderwyser aan diens aangemeld word.  Dan sal slegs 'n vervangingskoste gehef word.  Balspele in die koshuise is heeltemal verbode.

Koshuisterrein verlaat
Geen leerling mag die terrein verlaat sonder dat die uittekenboek ingevul is en die onderwyser aan diens of die superintendent ingelig is nie.  Geen ander leerlinge mag saam met 'n leerling wat toestemming het, gaan nie. Vir enige dringende rede, moet 'n sms aan mnr Greyling gestuur word – 082 4101 848.

Swempret

Gim