Graduandi

UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH – GRADUANDI 2010

VAN VOORL KWALIFIKASIE MATRIEK JAAR
Malherbe CJ PhD 1994
Van der Westhuizen R PhD 1999
Blake RG BComm 2004
Greyling JC Hons Bsc Agric 2004
Van Wyk DN MSc Ing (voltyds) 2004
De La Harpe CH M Comm (NH) 2005
Greyling BM NDBem 2005
Herbst JD BComm 2005
De Kock DB BAgric 2006
Erasmus OJ NOS 2006
Esterhuyse PW Hons BComm 2006
La Grange RA

Hons BComm

2006
Swart DB Hons BComm 2006
Van der Spuy MS NOS 2006
Van der Spuy MS BA Geesteswetenskappe 2006
Van Rensburg JJ BComm Bestuurswetenskappe 2006
Berg H BA Sportwetenskap 2007
Blake PJ B Agric 2007
De Beer DM BComm 2007
Du Plessis CM BSc Aardwetenskap 2007
Greyling PH BRek 2007
Koch FJE B Agric 2007
Mostert JK BComm 2007
Muller GH BAgric 2007
Myburgh AJ BAgric 2007
Schreuder HAL BAgric 2007
Smith FA BAgric 2007