Meer oor

Ons Koshuis

Koshuisprogram

06:20 Opstaan klok lui (Kombuis)

06:30 Diensdoenende onderwyser daag op en stap deur Koshuis

06:40 Klok. Inspeksie deur prefek

06:45 Stiltetyd

06:55 Ete

07:30-13:50 Skool

13:50 Ete

14:30-17:30 Sport

17:45 Ete

19:00-21:00 Studie

21:30 Slaaptyd (Opsionele laat-studie)