Leerders

Toelating

Laai onderstaande aansoek af, vul in en faks, pos of e-pos aan die skool.
Alle aansoekers en hul ouers word vir ‘n onderhoud by die skool genooi nadat alle toepaslike dokumentasie ontvang is.
Na onderhoud word aansoeker in kennis gestel of hy aanvaar word, op ‘n waglys geplaas word, of glad nie aanvaar word nie.

Leerling ingeskrewe leerling wanneer die voorgeskrewe deposito deur die ouers betaal is.

Laai die Aansoekvorm vir toelating af en epos dit na ,[email protected] sodra dit voltooi is.