Meer oor

Ons Personeel

Beheerliggaam

Chris Bester (Voorsitter) Menslike Hulpbronne | Morné Kruger (Ondervoorsitter) Onderig en Leer | Pieter Brink Boerdery | Anina Le Roux (Sekretaresse) Koshuis | Cerff Verster Infrastruktuur/Veiligheid | Villiers Loubser Tesourier/Finansies | Philip La Grange Bemarking | Johan Moolman (onderwyser) | Prieur du Plessis (onderwyser) | Oloff Bergh (nie KS-opvoeder) | Irma Greyling (gekoöpteerde lid) | Christie Fourie (gekoöpteerde lid)