Meer oor

Ons Personeel

Beheerliggaam

Cerff Verster – Infrastruktuur/Veiligheid

Onderwysers: Johan Moolman en Prieur du Plessis
Nie KS-opvoeder: Oloff Bergh
Gekoöpteerde lede: Ronél Bernardo en Christie Fourie.