Meer oor

Kultuur

CSV

Die skool beywer hom vir Christelike opvoeding en sluit aan by die visie van die CSV om ‘n nuwe generasie na ‘n nuwe lewenstyl in Christus te begelei.

Die CSV by die skool beywer en ondersteun aksies waar evangelisasie, dissipelskap (lewensvaardighede), geestelike ondersteuning, dienslewering (uitreike) en versoening vooropgestel word.

Die CSV by die skool bestaan uit die skakelonderwysers, die CSV-bestuur, en ander toonangewende rolspelers wat deelvorm van die liggaam van Christus. Ons vat tydens CSV hande met klomp verskillende geloofsgemeenskappe vanuit die omgewing. Elke Donderdag word daar tydens ‘n verlengde pouse ‘n aanbieding gedoen.

Die CSV bied ook op ‘n gereelde basis Sangaande aan. Kundige sprekers wat deur die CSV genooi word, tree ook dikwels by die skool op. Ons probeer ook terugploeg in die gemeenskap deur sekere middae verskeie uitreik aksies te loots.

Die CSV vorm dus ‘n raamwerk waar leerders hulleself kan uitleef as Christen jongmense. Die skool besef sy afhanklikheid van Die Skepper in alles wat hulle doen.