Meer oor

Ons Koshuis

Koshuisreels

Vir die Hoër Landbouskool Boland is wie ons is (ons karakter) net so belangrik as wat ons weet (ons kennis). Ons glo dat wat ons doen en hoe ons dit doen word bepaal deur wie ons is en daarom wil ons graag in die koshuis daaraan aandag gee. Ons glo in waardegedrewe dissipline en hou mekaar verantwoordelik vir jou optrede. Die hoogste gesag is die waardes waaraan ons glo en die respek wat ons vir mekaar het.

Ons droom van ‘n koshuiservaring waar elkeen tuis voel en met vrymoedigheid en sonder vrees kan leef. Ons voer deurlopend met al die inwoners groep- en individuele gesprekke waartydens ons gesels oor die volgende:

  • Respek- Waar kom ek vandaan?
  • Identiteit-Wie is ek en wie wil ek wees?
  • Eerlikheid-Hoe leef ek met ander saam?
  • Eienaarskap-Wat maak ek met die lewe?
  • Afronding-Wat maak ek met my lewe?

LEERLINGE EN OUERS

Leerlinge en hul ouers/voogde moet hulself van die skool se gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra leerlinge by die skool en koshuis ingeskryf is, is hulle onderworpe aan die gedragskode, en moet hulle dit stiptelik nakom. Indien leerlinge die gedragskode oortree of minag, sal daar ooreenkomstig die dissiplinêre prosedure vir leerlinge teen hulle opgetree word.