Meer oor

Ons Koshuis

Koshuisreels

Vir die Hoër Landbouskool Boland is wie ons is (ons karakter) net so belangrik as wat ons weet (ons kennis). Ons glo dat wat ons doen en hoe ons dit doen word bepaal deur wie ons is en daarom wil ons graag in die koshuis daaraan aandag gee. Ons glo in waardegedrewe dissipline en hou mekaar verantwoordelik vir jou optrede. Die hoogste gesag is die waardes waaraan ons glo en die respek wat ons vir mekaar het.

Ons droom van ‘n koshuiservaring waar elkeen tuis voel en met vrymoedigheid en sonder vrees kan leef. Ons voer deurlopend met al die inwoners groep- en individuele gesprekke waartydens ons gesels oor die volgende:

  • Respek- Waar kom ek vandaan?
  • Identiteit-Wie is ek en wie wil ek wees?
  • Eerlikheid-Hoe leef ek met ander saam?
  • Eienaarskap-Wat maak ek met die lewe?
  • Afronding-Wat maak ek met my lewe?

Gedragskode

Die gedragskode (sien artikel 27, Skoolreëls, in die skool inligtingstuk) gaan noukeurig met die seuns deurgewerk word.

Hier volg egter ‘n paar algemene reëls wat op die dokument van toepassing is:

Leerders mag in gewone klere afgelaai word by die koshuis op ‘n Sondag. Leerders wat op ‘n Maandag afgelaai word moet reeds in hul volledige skool uniform geklee wees. Leerders mag op ‘n Vrydag met gewone klere huis toe gaan. Leerders mag egter nie ‘n kombinasie van skool-en gewone klere dra wanneer hul huistoe gaan nie.
Leerders moet voor 19:00 op ‘n Sondag in die koshuis wees. Kontak die spesifieke huisvader indien daar ‘n uitdaging is in die verband.

Die Gr. 8 & 9-seuns se selfone word elke aand voor studie om 19:00, ingeneem. Die selfone sal uitgedeel word voor ontbyt die volgende oggend, 06:30, en weer 07:15 ingeneem word. GEEN selfone word skool toe geneem nie. Selfone word in ‘n veilige kas, onder ‘n kamera, toegesluit en bewaar.

Vandalisme word in ‘n uiters ernstige lig beskou! Indien u seun ‘n item breek, moet hy dit dadelik by die koshuisprefek aanmeld. U sal aanspreeklik gehou word om die koste te dek om die item te vervang.

GEEN leerder mag die skoolterrein verlaat sonder die toestemming van die betrokke huisvader nie! Kontak die betrokke huisvader dus ELKE KEER wat u seun die plaas verlaat tydens die normale skoolweek.

Huisreëls

Huisreëls is in plek as maatreël vir verwagte gedrag en optrede om ‘n funksionerende koshuis te hê. Die reëls handel rondom respek vir onsself en ander om sodoende suksesvol saam te kan leef.

HUISREËL
STRAF
NETHEID
Kamer onnet tydens inspeksie.
Kamer word dadelik netjies gemaak. Laat studie in voorportaal dieselfde aand.
Gang se badkamers en toilette onnet.
Badkamer word dadelik netjies gemaak. Laat studie vir die gang dieselfde aand.
Eetsaaltafel onnet na ete.
Die hele tafel dek die volgende ete die eetsaal se tafels af.
Gooi items by venster uit.
Maak dadelik rondom die koshuis skoon.
Moet eetsaal betree met skoene. Geen hoed of slaapklere.
Word dadelik teruggestuur na sy kamer om korrek aan te trek.
SWAK TYDSBEPLANNING
Laat vir ete.
Dek die eetsaal se tafels af by dieselfde ete.
Laat vir studie.
Gangstudie vir die aand.
STUDIE
Praat 1 keer tydens studie.
Gangstudie vir die aand.
Praat 2de keer in die gang.
Gangstudie met skoolklere vir die aand.
Praat 3de keer in die gang.
Laat studie met skoolklere in voorportaal dieselfde aand.
Op selfoon tydens 1ste studie.
Selfoon word ingeneem en word die volgende oggend teruggegee.
Op selfoon tydens 2de studie, nie akademies.
Selfoon word ingeneem en word die volgende oggend teruggegee.
Buite kamer tydens studie sonder toestemming.
Laat studie in voorportaal dieselfde aand.
Nie in kamer tydens studie.
Vierkantdetensie vir 3 dae. ( Tussen aandete tot 1ste studie )
ALGEMEEN
Speel harde musiek in die koshuis.
Luidspreker word afgeneem en gestoor in diensdoenerkamer tot die komende Vrydag na skool.
Skreeu dat iemand jou buite die koshuis kan hoor.
Maak dadelik rondom die koshuis skoon.
Betrap in ander kamer ( Buiten Gr 12’s ).
Voorportaalstudie dieselfde aand.
Betrap in ‘n ander gang.
Studie saam met Gr 8’s in die skool dieselfde aand.
Betrap buite kamer na ligte uit.
Vierkantdetensie die volgende dag. ( Aandete tot 1ste studie )
Versuim om kontrole te doen teen 21h15.
Laat studie in voorportaal dieselfde aand.

LEERLINGE EN OUERS

Leerlinge en hul ouers/voogde moet hulself van die skool se gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra leerlinge by die skool en koshuis ingeskryf is, is hulle onderworpe aan die gedragskode, en moet hulle dit stiptelik nakom. Indien leerlinge die gedragskode oortree of minag, sal daar ooreenkomstig die dissiplinêre prosedure vir leerlinge teen hulle opgetree word.