Lees ons

Omsendbriewe

Kleredrag

Alle skooldrag/sportdrag is slegs by die klerebank beskikbaar (geleë aan die linkerkant van die hoofpawiljoen op die plaas). Geen skoolklere word by Pêrel Sport in die dorp verkoop nie.

Let wel:

Geen klerasie word op rekening verskaf nie. Kredietkaartfasiliteit is beskikbaar mits daar ‘n sein is. Betaling kan kontant of deur EFT’s gedoen word op die dag van aankope, indien u die fasiliteit op u selfoon beskikbaar het.

BANKBESONDERHEDE

 

Pêrel Sport

ABSA Paarl, Tjekrekening
Takkode: 632 005
Rekeno: 404 693 2978

U seun se naam moet asseblief op die inbetaalstrokie genoem word.

PIERRE SCHOEMAN – PêREL SPORT BK
Sel 083 270 5899