Meer oor

Ons Skool

Kleredrag

Alle skooldrag/sportdrag is slegs by die klerebank beskikbaar (geleë aan die linkerkant van die hoofpawiljoen op die plaas). Geen skoolklere word by Pêrel Sport in die dorp verkoop nie.

Winkeltye vir ouers van nuwe leerders vir 2021, is soos volg:

Desember 2020
Saterdag 05 Desember 2020 08:30 – 11:30
Vrydag 11 Desember 2020 15:00 – 17:30
Saterdag 12 Desember 2020 08:30 – 11:30

Januarie 2021
Vrydag 22 Januarie 2021  – 09:00 tot 11:00
Saterdag 23 Januarie 2021  – 09:00 tot 11:00
Woensdag 27 Januarie 2021  – 15:30 tot 17:00

 

Let wel:

Geen klerasie word op rekening verskaf nie. Kredietkaartfasiliteit is beskikbaar mits daar ‘n sein is. Betaling kan kontant of deur EFT’s gedoen word op die dag van aankope, indien u die fasiliteit op u selfoon beskikbaar het.

BANKBESONDERHEDE

 

Pêrel Sport

ABSA Paarl, Tjekrekening
Takkode: 632 005
Rekeno: 404 693 2978

U seun se naam moet asseblief op die inbetaalstrokie genoem word.

PIERRE SCHOEMAN – PêREL SPORT BK
Sel 083 270 5899