Meer oor

Kleredrag

Kleredrag

Alle skooldrag/sportdrag is by die klerewinkel (geleë aan die linkerkant van die hoofpawiljoen op die plaas) of klerebank (in die BLOB kantoor) beskikbaar. Geen skoolklere word by Pêrel Sport in die dorp verkoop nie.

KLEREWINKEL

Alle skooldrag/sportdrag is by die klerewinkel (geleë aan die linkerkant van die hoofpawiljoen op die plaas) beskikbaar. Geen skoolklere word by Pêrel Sport in die dorp verkoop nie.

Let wel:

Geen klerasie word op rekening verskaf nie. Kredietkaartfasiliteit is beskikbaar mits daar ‘n sein is. Betaling kan kontant of deur EFT’s gedoen word op die dag van aankope, indien u die fasiliteit op u selfoon beskikbaar het.

BANKBESONDERHEDE

 

Pêrel Sport

ABSA Paarl, Tjekrekening
Takkode: 632 005
Rekeno: 404 693 2978

U seun se naam moet asseblief op die inbetaalstrokie genoem word.

PIERRE SCHOEMAN – PêREL SPORT BK
Sel 083 270 5899