Meer oor

Skoollied

Skoollied

Hef aan die lied van die aarde
van jonkheid in sy krag –
van ons droom en daad en durfmoed
deur die langste dag.
Dit is die lied van ons Boland,
hoog op ons vaandel sy naam;
in ons spel en sorg en ywer,
ons soos een man saam.

Refrein:

Boland, Boland, Boland;
skool vir die hart en die hand.
Hier bou ons vaste karakters
vir volk en vaderland,
vir volk en vaderland!

Heer van die suidsoele somer
en van die winterkou –
leer ons om ook in ons teenspoed
ons kop hoog te hou.
En as U weer met U mildheid
ons vry uit u oorvloed bied,
laat ons U die lof en dank bring
in ons woord en lied.