Meer oor

Ons Fasiliteite

Tennisklubhuis

Tennisbane is R150 per baan per dag. Irma Greyling 082 495 1652

DEPOSITO:

Die volle huurtarief is by bespreking betaalbaar, 50% hiervan sal verbeur word indien kansellasie plaasvind binne 14 dae voor die besprekingsdatum.

ALGEMEEN:

Die skool sal alle fasiliteite wat gehuur word in ‘n skoon en netjiese toestand voorberei. Die huurder moet alle basiese opruimingswerk self doen, waarna die skool die finale skoonmaakwerk sal doen.