Meer oor

Ons Leerders

VRL

Hierdie raad bestaan uit 12 lede, drie uit elke graad van gr. 8 – 11, en dan hiermee saam die Matriekraad wat bestaan uit 10 gr. 12-leerders. Hierdie lede word demokraties deur die leerders verkies en hulle neem deel aan belangrike besluitnemingsprosesse en verteenwoordig so die leerders.

Die VRL dien as skakel tussen die leerders en die skool. Hulle is verder verantwoordelik vir projekte om ʼn groter sosiale verantwoordelikheid by leerders te vestig. Dit sluit die volgende in: ʼn rookbewustheidsweek; terrein verfraaiing; spanbou aktiwiteite vir interskole. Die geld wat gegenereer word, word aangewend in minder bevoorregte skole. Uitreike na skole vir gestremdes word ook onderneem.

Graad 8

Henri de Villiers, Jaeger Coetzee en Aleit Stander

Graad 9

Hanro Gous, Henré Swart en Krause Ohlhoff

Graad 10

Frans Zeeman, Kirsten Badenhorst en Pieter Steyn

Graad 11

Ethan Gelderbloem, Cerff Verster en Alru Gous

Graad 12

Hannes van Wyk, Jandré Genis en Freddie Dreyer