Meer oor

Ons Leerders

VRL

Hierdie raad bestaan uit 22 lede, drie uit elke graad van gr. 8 – 11, en dan hiermee saam die Matriekraad wat bestaan uit 10 gr. 12-leerders. Hierdie lede word demokraties deur die leerders verkies en hulle neem deel aan belangrike besluitnemingsprosesse en verteenwoordig so die leerders.

Die VRL dien as skakel tussen die leerders en die skool. Hulle is verder verantwoordelik vir projekte om ʼn groter sosiale verantwoordelikheid by leerders te vestig. Dit sluit die volgende in: ʼn rookbewustheidsweek; terrein verfraaiing; spanbou aktiwiteite vir interskole. Die geld wat gegenereer word, word aangewend in minder bevoorregte skole. Uitreike na skole vir gestremdes word ook onderneem.

Graad 8

Frans Zeeman, Kirsten Badenhorst en Daniël Fabricius

Graad 9

Alru Gous, Ethan Gelderbloem en JAc-William Botha

Graad 10

Hannes van Wyk, Jandrè Genis en Freddie Dreyer

Graad 11

Marcus Lotz, Emile Greyser en Jurian van Santen