Meer oor

Kultuur

Noodhulp

Tydens sportbyeenkomste en rugbywedstryde kry die seuns die geleentheid om as noodhelpers diens te doen. Hulle voltooi ʼn noodhulpkursus waar hul opgelei word. ‘n Mediese dokter beman die noodhulpkamer gedurende wedstryde